Hoppa till innehåll

Justitia et Pax

Kommissionen för rättvisa och fred, Justitia et Pax, är ett organ i stiftet verksamt i frågor kopplade till den katolska socialläran. Kommissionens uppgift är främst att ge biskopen råd och att främja kunskapen och engagemanget bland de troende i stiftet om socialläran och näraliggande frågor kopplade till hur den katolska tron får prägla den kristnes relationer till sin omvärld, nära och långt bort. Kommissionen representerar också stiftet i både nationella och internationella, liksom i både inom- och utomkyrkliga, sammanhang relevanta för dess ansvarsområde.

Vill du veta mer om grunderna och inriktningen på Justitia et Pax arbete i stiftet? Läs mer här.

 

Socialläran i praktiken

 • Mars 2024: Ordföranden i Justitia et pax-kommissionen, p. Thomas Idergard SJ, skriver i Tidskriften Signum nr 2/2024 om den katolska sociallärans fyra huvudprinciper och relationen mellan absoluta värden och värden för det praktiska förnuftet, och beskriver därmed hur socialläran vill och kan påverka politiken. Artikeln bygger på föreläsningen med samma namn från juni 2023 och som kan ses via streaming här.
 • Oktober 2023: Socialminister Jakob Forssmed och FN:s specialrapportör Nazila Ghanea inbjöd den 12 oktober till ett rundabordssamtal för att diskutera de utmaningar som trossamfunden i Sverige står inför. Vårt stift representerades av Justitia et Pax generalsekreterare Ludwig Gelot som också höll ett uppskattat tal. Talet kan laddas ner här
 • Juni 2023: ”Finns det ett kristet partiprogram? - Hur katolsk sociallära inspirerar utan att ersätta politiken”. Föreläsning under Almedalsveckan av ordföranden i Justitia et pax-kommissionen, p. Thomas Idergard SJ

 

Prioriteringar och projektgrupper:

 

Nyheter

 • Maj 2024: Den fjärde rapporten i Justitia et Pax skriftserie "Tro och samhälle" publiceras.Denna gång är det sr Madeleine Fredell OP som har författat texten "För en etisk globalisering med människan i centrum".
 • Maj 2024: Justice & Peace Europe organiserade den 21 maj en dialog med kommissionen för rättvisa och fred i det Heliga Landet för att diskutera det pågående kriget och den humanitära katastrofen. Kollegor från det Heliga Landet delade en serie korta texter om konflikten och situationen i Gaza, Västbanken och Jerusalem, med särskild uppmärksamhet på de kristna palestiniernas svåra situation. Mer information finns här.
 • Maj 2024: Justitia et Pax publicerar uttalandet "Uppmaning till katoliker inför EU-valet 9/6".
 • April 2024: Den tredje rapporten i serien "Tro och samhälle" är författad av Robert Rydberg och heter "Krig i vårt heliga land - ett katolskt perspektiv".
 • April 2024: Den andra rapporten i serien "Tro och samhälle" är författad av br Björn Engdahl OP och heter  “Tradition och förnyelse i kyrkans syn på jorden, ekonomi och globalisering”.
 • Mars 2024: Charlotta Levay, docent och medlem i Justitia et pax-kommissionensreferensgrupp, skriver i Tidskriften Signum nr 2/2024 om vad hon ser som det viktigaste som den katolska socialläran kan erbjuda vårt samhälle idag. Läs artikeln här.
 • Februari 2024: Under perioden 9-11 februari samlades generalsekreterarna för de europeiska rättvisa- och fredskommissionerna i Berlin. Mötet ägde rum som ett alternativ till den planerade platsen Lviv, som inte ansågs tillräckligt säker på grund av den pågående kriget i Ukraina. I Berlin lyssnade vi på flyktingar från Ukraina och på organisationer som stödjer dem. På lördagskvällen bad vi för fred framför den ryska ambassaden och på söndagen firade vi den heliga eukaristin tillsammans med den lokala ukrainsk-grekisk-katolska församlingen. Vi arbetade med utformningen av en ny strategi för återuppbyggnad av rättvisa och fred på europeisk nivå. Mer information finns här.
 • Januari 2024: Sex personer i stiftet har utnämnts som ledamöter i referensgruppen för Justitia et Pax, från den 1 februari 2024. De representerar olika församlingar runt om i landet och kommer med många olika och viktiga erfarenheter till arbetet. Referensgruppen kommer att fungera som rådgivare och främjare av kunskap och engagemang i frågor relaterade till den katolska socialläran. Den primära rollen är att vara ett forum för generering och uppföljning av idéer och projekt som främjar Justitia et Pax. Referensgruppen består av:
  • Märta Astudillo, Umeå: Medlem i Kristi Moders katolska församling med en fil kand i teoretisk filosofi från Lunds universitet. För närvarande hemma med två barn.
  • Johan Eddebo, Boden: Medlem i S:t Josefs katolska församling i Luleå. Docent i religionsfilosofi vid Uppsala universitet och forskar inom metafysik, vetenskapsteori, politisk teologi och de långsiktiga konsekvenserna av teknologisk utveckling (AI).
  • Idia Ehirhieme, Stockholm: Medlem i Domkyrkoförsamlingen. Studerar för ämneslärare åk 7-9 och engagerad i ungdomsarbete i både Domkyrkan och S:ta Eugenia samt i Caritas Ungdom.
  • Febe Lann, Göteborg: Medlem i Kristus Konungens katolska församling. Teol kand och pensionär efter att ha arbetat inom vård och omsorg. Konverterade från Svenska kyrkan där hon tidigare var diakon.
  • Charlotta Levay, Lund: Medlem i S:t Thomas av Aquinos katolska församling. Docent och lektor i företagsekonomi vid Lunds universitet och Norges miljö- och biovetenskapliga universitetet (NMBU). Ingår i Signums redaktionskommitté och skriver i bland annat tidskriften Axess.
  • Robert Rydberg, Solna: Medlem i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm. Diplomat och ambassadör med tidigare erfarenhet av arbete med säkerhetspolitik, nedrustning, FN-frågor och Mellanöstern.
 • November 2023: Generalförsamlingen för "Justice and Peace Europa" valde för första gången i sin historia ett gemensamt ordförandeskap på måndagen den 13 november på Malta. Ärkebiskopen Antoine Hérouard från Dijon och Maria Hammershoy från Köpenhamn valdes för en period av tre år av cirka 50 delegater som representerar 20 europeiska kommissioner för rättvisa och fred. Vårt stift representerades av Justitia et Pax generalsekreterare Ludwig Gelot. Mer information finns här.

 

Kontakt

Generalsekreterare:

dr Ludwig Gelot

E-post: ludwig.gelot@katolskakyrkan.se

Telefon: 08-505 576 00

Mobil: +46 72 984 90 88

 

 

Ordförande:

p Thomas Idergard SJ

E-post: thomas.idergard@sanktaeugenia.se