Hoppa till innehåll

Justitia et Pax

Kommissionen för rättvisa och fred, Justitia et Pax, är ett organ i stiftet verksamt i frågor kopplade till den katolska socialläran. Kommissionens uppgift är främst att ge biskopen råd och att främja kunskapen och engagemanget bland de troende i stiftet om socialläran och näraliggande frågor kopplade till hur den katolska tron får prägla den kristnes relationer till sin omvärld, nära och långt bort. Kommissionen representerar också stiftet i både nationella och internationella, liksom i både inom- och utomkyrkliga, sammanhang relevanta för dess ansvarsområde.

Vill du veta mer om grunderna och inriktningen på Justitia et Pax arbete i stiftet? Läs mer här.

 

Socialläran i praktiken

 • Oktober 2023: Socialminister Jakob Forssmed och FN:s specialrapportör Nazila Ghanea inbjöd den 12 oktober till ett rundabordssamtal för att diskutera de utmaningar som trossamfunden i Sverige står inför. Vårt stift representerades av Justitia et Pax generalsekreterare Ludwig Gelot som också höll ett uppskattat tal. Talet kan laddas ner här

 

Prioriteringar och projektgrupper:

 

Nyheter:

 • Februari 2024

Under perioden 9-11 februari samlades generalsekreterarna för de europeiska rättvisa- och fredskommissionerna i Berlin. Mötet ägde rum som ett alternativ till den planerade platsen Lviv, som inte ansågs tillräckligt säker på grund av den pågående kriget i Ukraina. I Berlin lyssnade vi på flyktingar från Ukraina och på organisationer som stödjer dem. På lördagskvällen bad vi för fred framför den ryska ambassaden och på söndagen firade vi den heliga eukaristin tillsammans med den lokala ukrainsk-grekisk-katolska församlingen. Vi arbetade med utformningen av en ny strategi för återuppbyggnad av rättvisa och fred på europeisk nivå. Mer information finns här.

 

 • Januari 2024:

Sex personer i stiftet har utnämnts som ledamöter i referensgruppen för Justitia et Pax, från den 1 februari 2024. De representerar olika församlingar runt om i landet och kommer med många olika och viktiga erfarenheter till arbetet.

Referensgruppen kommer att fungera som rådgivare och främjare av kunskap och engagemang i frågor relaterade till den katolska socialläran. Den primära rollen är att vara ett forum för generering och uppföljning av idéer och projekt som främjar Justitia et Pax. Detta inkluderar att främja kontakter med katoliker i församlingarna runt om i stiftet och med andra personer av god vilja, och även vid behov och möjlighet genomföra olika projekt och uppdrag i samverkan med generalsekreteraren.

Referensgruppen blir en värdefull resurs för att främja rättvisa och fred enligt den katolska socialläran och engagera troende i stiftet på ett meningsfullt sätt. Utöver dessa utnämnda medverkar ordföranden och generalsekreteraren i Justitia et pax som självskrivna i gruppen. Vi hälsar medlemmarna välkomna till arbetet!

Här är korta presentationer av de utnämnda medlemmarna, i bokstavsordning:

- Märta Astudillo, Umeå: Medlem i Kristi Moders katolska församling med en fil kand i teoretisk filosofi från Lunds universitet. För närvarande hemma med två barn.

- Johan Eddebo, Boden: Medlem i S:t Josefs katolska församling i Luleå. Docent i religionsfilosofi vid Uppsala universitet och forskar inom metafysik, vetenskapsteori, politisk teologi och de långsiktiga konsekvenserna av teknologisk utveckling (AI).

- Idia Ehirhieme, Stockholm: Medlem i Domkyrkoförsamlingen. Studerar för ämneslärare åk 7-9 och engagerad i ungdomsarbete i både Domkyrkan och S:ta Eugenia samt i Caritas Ungdom.

- Febe Lann, Göteborg: Medlem i Kristus Konungens katolska församling. Teol kand och pensionär efter att ha arbetat inom vård och omsorg. Konverterade från Svenska kyrkan där hon tidigare var diakon.

- Charlotta Levay, Lund: Medlem i S:t Thomas av Aquinos katolska församling. Docent och lektor i företagsekonomi vid Lunds universitet och Norges miljö- och biovetenskapliga universitetet (NMBU). Ingår i Signums redaktionskommitté och skriver i bland annat tidskriften Axess.

- Robert Rydberg, Solna: Medlem i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm. Diplomat och ambassadör med tidigare erfarenhet av arbete med säkerhetspolitik, nedrustning, FN-frågor och Mellanöstern.

 

 • November 2023:

Generalförsamlingen för "Justice and Peace Europa" valde för första gången i sin historia ett gemensamt ordförandeskap på måndagen den 13 november på Malta. Ärkebiskopen Antoine Hérouard från Dijon och Maria Hammershoy från Köpenhamn valdes för en period av tre år av cirka 50 delegater som representerar 20 europeiska kommissioner för rättvisa och fred. Vårt stift representerades av Justitia et Pax generalsekreterare Ludwig Gelot. Mer information finns här.

 • Oktober 2023: På den heliga Franciskus festdag, den 4 oktober, publicerade påve Franciskus sin apostoliska uppmaning "Laudate Deum". Uttalandet kompletterar hans encyklika från 2015 och poängterar att vi närmar oss en bristningsgräns i vårt engagemang för att vårda planeten, med fokus på den kristna tron. Mer information finns på Vatican News.
 • Juni 2023: Tidskriften Signum publicerar en artikel om "Justitia et Pax reder ut begreppen"
 • Maj 2023: "Justitia et Pax reder ut begreppen" är en ny rapportserie med avstamp i den katolska kyrkans sociallära. Rapporterna publiceras i slutet av maj och kommer att följas av filmer där varje författare berättar om sin rapport.
 • April 2023: Vill du möta den andliga, sociala och ekologiska krisen i vår tid? Denna ledarskapsutbildning är för dig! Experter inom spiritualitet, ekologi och social handling väntar på dig. "Allas talanger och engagemang behövs för att reparera skadorna som orsakats av människans missbruk av Guds skapelse" (LS 14). Mer information finns här.
 • Mars 2023: Katolska organisationer och JetP Europa uppmanar Europaparlamentet att anta ett direktiv om företags samhällsansvar (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD), vilket markerar en verklig vändpunkt i hur EU hanterar hoten som företagsverksamhet utgör för vår mänskliga familj och vår gemensamma hem. Pressmeddelande på engelska kan läsas här. Bakgrundsinformation på engelska kan läsas här.
 • Mars 2023: Justitia et Pax Europa ’Concerted Action 2023-24’ är en tvåårig handlingsplan som syftar till att hantera de globala kriserna och rädslorna som påverkar världen. Planen inkluderar olika aktiviteter och initiativ som kommer att genomföras av medlemskommissionerna i Justice and Peace Europe. Dessa aktiviteter kommer att fokusera på att främja social rättvisa, stödja multilateral samarbete, förbättra kommunikationen och stärka gemenskapen. Planen syftar till att främja ärliga och sanningsenliga utbyten om rädslor och deras konsekvenser på nationell, europeisk och internationell nivå. Sammanfattning av ’Concerted Action 2023-24’ på engelska kan läsas här. Bakgrundsinformation på engelska kan läsas här.
 • Alla tidigare nyheter finns här.

 

Kontakt

Generalsekreterare:

dr Ludwig Gelot

E-post: ludwig.gelot@katolskakyrkan.se

Telefon: 08-505 576 00

Mobil: +46 72 984 90 88

 

Ordförande:

p Thomas Idergard SJ

E-post: thomas.idergard@sanktaeugenia.se

Foto: Natanael Gindemo