Hoppa till innehåll

Samarbete och samverkan

1 % av Sveriges befolkning är registrerade katoliker. Vi lever och verkar alltså i ett samhälle där den absoluta majoriteten inte delar våra katolska värderingar.

Stiftets verksamhet gynnas därför av samarbete med andra kristna samfund och organisationer som i många avseenden arbetar mot samma mål som oss. Vi är betydligt starkare tillsammans än på egen hand.

De samfund och organisationer vi samverkar med har inte alltid exakt samma syn som oss i alla frågor. Men ska vi kunna åstadkomma de förändringar vi önskar tror vi att dialog är mer effektivt än att ställa sig utanför. Dialog behöver inte leda till konsensus men dialog minskar avstånd.

Ett led i denna samverkan är Caritas medlemskap i Svenska missionsrådet. SMR skapar utrymme för dialog mellan kyrkor och organisationer i Sverige som - med grund i kristna principer - arbetar för mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och minskad fattigdom. 

Exempel på andra organisationer som vi samverkar med är: Asylrättscentrum, Bilda, Coatnet, Concord Sverige, ECRE, Föreningen Billingsmetoden, Hela människan, Kristna Bokläggarföreningen, PICUM, Pilgrim i Sverige, Stadsmissionen, Svenska FN-förbundet, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och Sveriges Kristna Råd.

 

Samarbete med myndigheter och regering

Vårt stift har löpande dialog, kontakt och samarbete med svenska myndigheter som "Myndigheten till stöd för trossamfunden" (SST) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vi deltar också i "Kyrka-Polis i samverkan"; en överenskommelse om samverkan mellan Polismyndigheten, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift. Med i samverkan finns också de fackliga organisationerna vid polisen; Polisförbundet och ST. Överenskommelsen handlar exempelvis om att präster och diakoner kan bistå polisen vid överlämnande av dödsbud, vara ett stöd för polisanställda och anhöriga genom samtal eller själavård och att församlingar kan erbjuda brottsofferstöd.

Stiftet har två representanter i regeringens trossamfundsråd som leds av socialminister Jakob Forssmed och möts två gånger per år.

 

Varför ska vi engagera oss?

I den katolska socialläran - som är en central och grundläggande del av vår tro - betonas det gemensamma goda: det är varje människas rätt, plikt och ansvar att aktivt vara med och bygga samhället.

Att vara människa innebär att vi har ett ansvar att samarbeta, inte bara inom den egna familjen utan även i vår omgivning och inom den familj som utgörs av alla människor på jorden.