Hoppa till innehåll

Ungdomspastorala teamet

Ungdomspastorala teamet är en resurs för att stärka det katolska ungdomsarbetet i församlingarna, missionerna, de orientaliska kyrkorna och olika rörelser i hela stiftet.

Teammedlemmarna finns som samtalspartner vid uppstart eller utveckling av lokalt ungdomsarbete och kan bjudas in till temadagar, läger eller liknande för att hålla föredrag, leda aktiviteter eller fira sakramenten.

Välkomna att höra av er!