Vad är naturlig familjeplanering?

En kvinna kan inte bli gravid varje gång hon har samlag. I själva verket är det ganska få dagar under en menscykel som hon kan bli gravid. Om kvinnan lär känna sin kropp väl, kan hon lära sig vilka dagar detta är, och om hon inte vill bli gravid avstår paret från att ha samlag de dagarna. Det kallas naturlig familjeplanering och innebär att kvinnan slipper manipulera sin kropp med konstgjorda hormoner. I en relation där paret älskar och respekterar varandra blir det, trots att man inledningsvis kan behöva lägga kraft på att lära sig, en naturlig del av livet tillsammans.

"Familjeplanering får, för det första, inte innebära att paret av princip undviker befruktning. För det andra får det inte innebära att barn undviks av själviska skäl. För det tredje får inga yttre tvång vara inblandade (om exempelvis staten skulle försöka bestämma hur många barn paret får ha). För det fjärde får detta inte ske hur som helst och med alla medel." (Ungdomskatekesen Youcat, 228-229.)

På den katolska rörelsen Respekts hemsida kan man läsa mer om naturlig familjeplanering.