Prelatur av det Heliga Korset och Opus Dei

Stockholmsregionen

Regionalvikarie

msgr. Andrés Bernar

Tel: 08-20 64 20

Mobiltel: 070-464 03 36

E-post: andres.bernar@katolskakyrkan.se

 

msgr. Jorge de Salas

Mobiltel: 070-960 39 86

E-post: jorge.de.salas@katolskakyrkan.se

 

f. Richard Hayward

Mobiltel: 070-418 20 66

E-post: richard.hayward@katolskakyrkan.se

 

Malmöregionen

f. Fermin Landa

Tel: 040-12 13 51

Mobiltel: 076-846 66 80

E-post: fermin.landa@katolskakyrkan.se

 

Informationsansvarig för prelaturen kan nås via email: mail.se@opusdei.org