Hoppa till innehåll

Trosförmedling och liturgi

KPN – Katolska Pedagogiska Nämnden

KPN är ett stiftsorgan med biskopens uppdrag att stödja det pedagogiska arbetet i de katolska församlingarna. Detta sker genom utgivning av kateketiskt material för församlingarnas och missionernas undervisning, genom kurser för kateketer och trosfördjupning för vuxna.

 

KLN – Katolska Liturgiska Nämnden

KLN ansvarar för utgivandet av liturgiska böcker som psalmbok, Missale e t c samt ordnar kurser för kommunionsutdelare m m.

 

Ungdomspastorala teamet

Stiftets ungdomspastorala team är en resurs för att stärka det katolska ungdomsarbetet i församlingarna, missionerna, de orientaliska kyrkorna och olika rörelser i hela stiftet.Tillsammans med församlingar anordnar stiftets ungdomspastorala team regionala konfirmandläger och erbjuder en årlig lägerledarkurs. Läs mer på www.bilda.nu/upt.