Hoppa till innehåll

Doctrine of Discovery

I februari 2020 publicerades påve Franciskus femte apostoliska uppmaning "Querida Amazonia". Denna exhortation är resultatet av synoden om Amazonas som ägde rum i oktober 2019.

I "Querida Amazonia" uttrycker påven mycket stöd till urbefolkningen i Amazonas.

Urbefolkningen koloniserades på 1400-talet av européer under brutala former och vid den tiden fanns påvliga bullor som rättfärdigade koloniseringen. Bullornas budskap var att icke-kristna områden skulle underkuvas, förslavas eller tillfångatas av kristna härskare. Dessa bullor ingick i det som kallades för "Doctrine of discovery". "Doctrine of discovery" har åberopats av rätten i flera länder även under modern tid.

"Doctrine of discovery" tillhör dock inte den katolska kyrkans trosskatt. Troskongregationen i Rom har undersökt elementen i "Doctrine of discovery" och konstaterat att de inte tillhör - och aldrig har tillhört - den katolska tron.

Tvärtom skrev påve Paulus III redan 1537 i "Pastorale officium" att alla som förslavade eller plundrade urbefolkningen skulle uteslutas ur kyrkan.

 

Uttalande från Vatikanen i mars 2023

Här finns ett gemensamt uttalande om "Doctrine of discovery från "Dikasteriet för för främjandet av hållbar mänsklig utveckling" samt "Dikasteriet för kultur och utbildning". I uttalandet betonas på nytt att doktrinen inte är en del av katolska kyrkans lära.