Hoppa till innehåll

Nordiska nuntiaturen

Apostoliska Nuntiaturen i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge

Apostolisk nuntie är den benämning som används för att beskriva en diplomat utsedd av den Heliga Stolen. Ordet "nuntie" kommer från latinet "nuntius" som betyder "sändebud". I diplomatiska sammanhang använder man inte begreppet "Vatikanstaten" utan "Den Heliga Stolen". Den Heliga Stolen upprätthåller diplomatiska förbindelser mellan 174 stater.

Dessutom har man diplomatiska förbindelser med den Europeiska unionen och Maltas suveräna militärorden (Malteserorden). Nuntierna är chefer för Heliga Stolens ambassader, och har enligt Wienkonventionen, artikel 14, första diplomatiska rang, som ambassadör.

Nuntien är påvens officielle och diplomatiske representant (ambassadör) i ett land eller en region. Nuntiaturerna runt om i världen har som uppgift att följa utvecklingen inom den katolska kyrkan i posteringslandet.

Nuntien för de nordiska länderna har sitt högkvarter - sin "nuntiatur" – i Djursholm utanför Stockholm.

Den 6 april 2017 utnämnde påve Franciskus ärkebiskopen James Patrick Green, titulärärkebiskop av Altinum, till ny apostolisk nuntie för Sverige och Island. I oktober 2017 blev han nominerad till apostolisk nuntie även för Finland och Norge.

Ärkebiskop Green är född i USA och har senast tjänstgjort i Peru.

Den 7 september lämnade nuntien sitt kreditivbrev till Kung Carl XVI Gustaf.

 

Nuntien för de nordiska länderna: ärkebiskop James Patrick Green

Kontaktuppgifter

Apostoliska Nuntiaturen

Svalnäsvägen 10

182 63 Djursholm

Telefon: 08-446 51 10

Fax: 08-622 51 10

E-post: nunciature@telia.com

Hemsida

 

Nuntiaturråd:

Msgr Emmanuel Fadeyi


Medarbetare:

Andrea Dossena