Hoppa till innehåll

Nordiska biskopskonferensen

Den nordiska biskopskonferensen är ett samarbetsorgan för de katolska biskoparna i Norden och består av de katolska biskoparna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Ordförande är biskop Czeslaw Kozon, biskop i Köpenhamn.

Den nordiska biskopskonferensen uppgift är att:

• främja gemensam pastoral verksamhet i regionen

• hjälpa biskoparna att konsultera varandra

• koordinera det kyrkliga arbetet i stiften

• möjliggöra gemensamma beslut på regional nivå

• underlätta kontakterna med katolska kyrkan i Europa och i hela världen.

 

Från vänster till höger: biskop Bernd Eidsvig (Oslo), biskop David Tencer OFMCap (Reykjavik), biskop Berislav Grgic (Tromsö), biskop emeritus Peter Bürcher (Reykjavik), kardinal Anders Arborelius OCD (biskop i Stockholm), biskop Czeslaw Kozon (Köpenhamn), biskop Erik Varden O.C.S.O.(Trondheim), sr. Anna Mirijam Kaschner (generalsekreterare) och f Marco Pasinato (stiftsadministrator Helsingfors). 

Biskopskonferensen är ett konkret sätt att förverkliga biskoparnas kollegialitet, d v s deras gemensamma ansvar för kyrkoledningen, som utövas i samverkan med påven som kyrkans överhuvud.

Biskopskonferensen innehar samma behörighet som de olika nationellt indelade katolska kyrkoprovinserna runt om i världen, enligt stadgar godkända av 1985 av Vatikanen.

För närvarande har Nordiska biskopskonferensen tolv medlemmar som representerar de sju katolska stiften i Norden.

Konferensens främsta beslutsfattande organ är plenarmötet. Man träffas två gånger om året på olika platser i de nordiska stiften och då och då också utanför Norden. Dessutom finns det ständiga rådet som likaledes sammankommer två gånger om året för att förbereda plenarmöten och för att avgöra brådskande ärenden.

Nordiska biskopskonferensen är ingen stor organisation och dess stift har sammanlagt inte mer än ca. 250.000 katoliker. Ändå kan den genom sina goda ekumeniska kontakter och pastorala erfarenheter av katoliker från världens alla hörn lämna värdefulla bidrag till samtalet med de katolska lokalkyrkorna i Europa och i övriga världen.

Dessutom är den anmärkningsvärd på grund av några rekord:

• den omfattar fem länder

• den omfattar världens nordligaste katolska biskopssäte; Tromsö

• den omfattar världens arealmässigt största stift; stiftet Köpenhamn med Färöarna och Grönland.

 

Kontaktuppgifter till Generalsekretariatet:

Besöksadress: Gammel Kongevej 15

1610 Köpenhamn V

Danmark

Tfn: + 45 33 55 60 22

E-post: nbk@katolsk.dk

Hemsida: www.nordicbishopsconference.org