Hoppa till innehåll

Vatikanen

 

Påven är biskop av Rom och samtidigt överhuvud för den katolska kyrkans universella centrum - Den Heliga Stolen (La Santa Sede) - som har sitt säte i Vatikanstaten. I dagligt tal används uttrycket Vatikanen för att beteckna både "staten och stolen". Men det är Den Heliga Stolen som har diplomatiska representanter (nuntier och pronuntier) i mer än 120 länder. Det är också vid Den Heliga Stolen som andra länder har sändebud. Påven är Vatikanstatens statschef.

Vatikanstaten är återstoden av påvedömets Kyrkostat. När Kyrkostaten upplöstes i samband med Italiens politiska enande (1870) tog det 59 år tills den nuvarande Vatikanstaten genom Lateranfördragen med den italienska staten upprättades med påven som dess politiska överhuvud (1929). Påven har upprätthållit diplomatiska kontakter med politiska makthavare sedan 300-talet. Nuntiaturerna är därmed världens äldsta fungerande diplomati. Den katolska kyrkan har spelat och spelar fortfarande en viktig roll i den internationella politiken.

Vatikanstaten ligger i Rom som en stat i staten. Den är bara 0,44 kvadratkilometer stor, egentligen inte mer än en stor trädgård och belägen bakom Peterskyrkan. Men Vatikanstaten har kyrkor, affärer, apotek, sjukhus, postverk, järnvägs- och radiostation. Den har knappt 400 invånare, för det mesta präster och det är bara ungefär 500 medborgare som har pass utfärdade av Vatikanstaten. Italienska och latin är officiella språk. Det finns ingen industri i Vatikanen och handeln är begränsad till försäljning av frimärken och souvenirer.