Hoppa till innehåll

Katolska kyrkan i siffror

Varje år publicerar Vatikanens informationstjänst Fides statistik för katolska kyrkan. Dessa siffror är från 2022:

  • Antalet katoliker i världen beräknas till 1,35 miljarder.
  • Antalet präster är 410 219 vilket är en minskning med ca 4000 präster. Det är främst i Europa som antalet präster minskar.
  • Antalet biskopar är 5 363.
  • Antalet katolska nunnor i världen fortsätter att minska och är nu 619 546. Det sker dock en ökning i Afrika och Asien.
  • Antalet seminarister minskar på alla kontinenter utom i Afrika och är nu 111 855.
  • Det finns sammanlagt 72 785 katolska förskolor i världen med totalt 7,5 miljoner förskoleelever.
  • Antalet katolska grundskolor är 99 668, medan antalet katolska gymnasier är 49 437.
  • Katolska kyrkan driver 5 322 sjukhus, varav de flesta ligger i Afrika. Dessutom driver kyrkan 14 415 vårdcentraler och 534 behandlingshem för leprasjuka, varav de flesta finns i Asien.
  • Katolska kyrkan driver 15 204 hem för äldre och sjuka samt 9 230 barnhem världen över.