Hoppa till innehåll

De sjukas smörjelse

 

De sjukas smörjelse ger kraft åt den sjuke att avsluta sitt jordeliv som god kristen. Begravningen är inget sakrament i katolska kyrkan och går till ungefär som i svenska kyrkan.

Genom den helige Ande får den sjuke hjälp att bära sitt lidande och att kämpa mot lidandet, ibland med tillfrisknande som följd.

De sjukas smörjelse är det sakrament som ger tröst och kraft åt troende som är allvarligt sjuka eller i dödsfara. Det uttrycker den omsorg som Jesus Kristus visade de sjuka under sin jordevandring. Genom den helige Ande får den sjuke hjälp att bära sitt lidande och att kämpa mot lidandet, ibland med tillfrisknande som följd. Den sjuke smörjs med vigd olja på pannan och på händerna medan prästen säger: "Må Herren genom denna heliga smörjelse och sin stora godhet och barmhärtighet komma dig till hjälp med den helige Andes nåd. Så att du befrias från synd och frälst får stå upp igen. Amen."

Kyrkan erbjuder smörjelsens sakrament åt alla svårt sjuka för att de, om så är Guds vilja, skall få hälsan igen och för att de skall få syndernas förlåtelse samt lindring och styrka i sitt lidande. Den som är allvarligt sjuk behöver Guds nåd för att stå emot modlöshet och frestelser och för att bevara själens styrka och förtröstan på Gud. Man ger de sjukas smörjelse också till en medvetslös om man kan förmoda att han eller hon gärna skulle ta emot den. I detta fall används en kortare form.

Sakramentet kan meddelas på nytt om den sjuke tillfrisknar men senare insjuknar på nytt, eller om samma sjukdom leder till en kris. Det kan även ges till den vars krafter avtagit på grund av allmän ålderdomssvaghet, även om vederbörande inte är allvarligt sjuk. Det kan ges till barn som är gamla nog att förstå att sakramentet är avsett att ge dem mod och hjälp i sjukdomen.