Hoppa till innehåll

Konfirmationen

 

Konfirmationen (bekräftelsens sakrament) bekräftar det kristna livet när man blir vuxen (minst 15 år). Konfirmationen är den kristna mognadens sakrament. Det som givits i dopet och påbörjats i vårt kristna liv blir nu bekräftat.

För den som döpts som barn blir konfirmationen ett tillfälle till ett personligt avgörande.

Konfirmationen är ett tecken på att den helige Ande, som Jesus lovade sina lärjungar, har givits åt konfirmanden. För den som döpts som barn blir konfirmationen ett tillfälle till ett personligt avgörande. Som fullvuxna medlemmar kan de som tagit emot bekräftelsens sakrament nu vara till nytta för kyrkans gemenskap. Konfirmationen meddelas vanligen av en biskop. Denne lägger sina händer på konfirmanden och smörjer hans/hennes huvud med vigd olja, en symbol för andlig styrka. I Apostlagärningarna (8:4-17) berättas om hur en diakon, Filippos, predikade och döpte i Samarien. Därefter kom apostlarna Petrus och Johannes dit, bad för de nydöpta och lade händerna på dem, och de fick den helige Ande. Så sker också nu.