Hoppa till innehåll

Kyrkans botdagar

Faste- och abstinensdagar

På askonsdagen och långfredagen är de troende förpliktade till fasta och abstinens. Fastebudet gäller alla vuxna tills de fyllt 60 år, abstinensen – budet att avstå från kött – alla som har fyllt 14 år.

 

Botdagar

På fredagarna skall alla som fyllt 14 år uppfylla den av kyrkan föreskrivna botgöringen. Detta sker t ex

- genom att avstå från kött eller något annat slag av mat,

- genom att avstå från alkohol eller rökning eller någon annan njutning,

- genom att avstå från all mat längre än vanligt; de pengar som man på så sätt kan spara kan man skänka åt de nödlidande,

- genom att ägna särskild uppmärksamhet åt familjens gemensamma bön, genom att delta i den heliga mässan, sakramentstillbedjan eller korsvägsandakten,               

- genom att speciellt uppmärksamma dem som är fattiga, sjuka, åldringar eller ensamma.

Var och en kan fritt följa den from för bot som han vill följa under vanliga fredagar och den behöver inte alltid vara densamma. Det är ingen synd, om någon inte uppfyller sin botplikt någon fredag. En allvarlig avsikt att göra bot är dock förpliktande.