Hoppa till innehåll

Pingst

Pingst

Pingst är från början ett grekiskt ord som betyder »den femtiondedagen«. De femtio dagarna mellan påsk och pingst har firats som en enda festdag. Påsken fulländas och beseglas på pingstdagen. Andens utgjutande är ett verk av den upphöjde Herren Kristus, som förblir oss nära alla dagar intill tidens slut. I kyrkan samlar och förenar han alla Guds skingrade barn (jfr Joh 11:52).

Utan den helige Ande är Gud långt borta, stannar Kristus i det förflutna, är evangeliet död bokstav, är kyrkan bara en organisation, är auktoriteten dominans, är missionen propaganda, är liturgin en besvärjelse, är kristet handlande en slavmoral.

Men i den helige Ande har kosmos uppstått och jämrar sig i Rikets födslovåndor, är den uppståndne Kristus närvarande, är evangeliet en kraft till liv, återspeglar kyrkan treenighetens liv, är auktoriteten en tjänst som befriar, är missionen en pingst, är liturgin både åminnelse och föregripande, är det mänskliga handlandet gudomliggjort.

 

Pingstnovena

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande,

och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.

Ge oss ljus, ledning och inspiration

så att vi ser, förstår och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja

och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.

Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.

 

Bönen skrevs 2012 av f. Björn Göransson som då tjänstgjorde som kyrkoherde i katolska församlingen i Södertälje. Den är formulerad med inspiration från klassiska katolska böner.

Bönen har spritts ekumeniskt över Sverige och bes inför pingst av ett stort antal kristna från olika samfund.

Under de nio dagarna mellan Kristi himmelsfärd och pingst brukar man hålla särskilda böner till den helige Ande. Förebilden till denna sed är apostlarnas och Jesu moders uthålliga bön i Jerusalem i väntan på Anden, Faderns utlovade gåva (jfr Apg 1:4-14). En sådan novena eller niodagarsbön är också en lämplig förberedelse när man skall ta emot konfirmationens sakrament.

På Sveriges kristna råds hemsida kan man ladda ner pdf-filer med bönekort på svenska, engelska, tyska, spanska, franska, italienska, arabiska, slovakiska, kroatiska, kirundi, polska och filippinska.