Hoppa till innehåll

Påbjudna helgdagar

 

Söndagens eukaristi utgör grunden för hela kyrkans verksamhet och ger den dess berättigande. Att delta i det gemensamma firandet av söndagens eukaristi är ett vittnesbörd om att man tillhör och vill vara trogen Kristus och hans kyrka. Därför är de troende förpliktade att delta i eukaristin på söndagar och påbjudna högtider – åtminstone skall de ha ett ordentligt skäl för att utebli (till exempel sjukdom, eller den omsorg som familjeförsörjare måste ge, eller få dispens av sin egen själasörjare).

 

Följande helgdagar är påbjudna i Stockholms katolska stift:

Alla söndagar

Guds heliga moder Marias högtid den 1 januari

Trettondedag jul - Epifania - Herrens uppenbarelses högtid den 6 januari

Kristi himmelsfärds dag

Kristi kropps och blods högtid (firas andra söndagen efter pingst)

Apostlarna S:t Petrus och S:t Paulus högtid den 29 juni

Jungfru Marias upptagning till himlen den 15 augusti

Alla helgons dag den 1 november

Juldagen, vår Herres Jesu Kristi födelse, den 25 december