Hoppa till innehåll

Mötesplatsen SKR

Den specifikt teologiska ekumeniska mötesplatsen är Sveriges kristna råd, som ger utrymme för kyrkoledare och andra samfundsmedlemmar att mötas, samordna och samarbeta. SKR är ett av de bredaste kristna råden i världen, och medan det på många håll är främst handläggare och andra tjänstemän som sitter i kristna samarbetsråd samlar SKR i första hand kyrkoledare. Det ger besluten, som fattas i konsensus utom i vissa ekonomiska frågor, extra tyngd.

Genom SKR kan kyrkorna gemensamt avge uttalanden och remissvar, samlas till seminarier, utbyta erfarenheter och material samt, framför allt, alltmer lära känna varandra. Just det personliga mötet där samfundens ledare på nationell nivå blir du med varandra är särskilt viktigt för att utveckla samarbeten, motverka fördomar och samtala om svåra frågor som exempelvis proselytism (att aktivt värva medlemmar hos ett annat samfund) eller när vi gör olika ställningstaganden i etiska frågor.

SKR delar upp sin verksamhet på tre områden: Ekumenisk teologi, Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle samt Institutionssjälavård. Flest anställda finns inom Ekumenisk diakoni, ofta i projekt som finansieras externt genom t ex SIDA, Folke Bernadotteakademin eller av någon eller några av medlemssamfunden. Mycket arbete görs genom SKR:s många arbetsgrupper som utgörs av frivilliga från medlemssamfunden och ibland också representanter för samarbetsorganisationer.

Verksamheten i SKR styrs helt av medlemssamfunden. I Sveriges kristna råds styrelse sitter som stiftets representanter just nu biskop Anders Arborelius, Pierre-André Maduit OP, sr Beata Rohdin och Magdalena Dahlborg.

 

Arbets- och referensgrupper inom Sveriges Kristna Råd, katolsk representation:

 

Arbetsgruppen för ekumenisk teologi: Nausikaa Haupt och Vera La Mela

Arbetsgruppen för religionsteologi: Kaj Engelhart

Arbetsgruppen för jämställdhetsfrågor: Pehr Torell och Elin Jönsson

Arbetsgruppen för missionsteologi lades ned våren 2024. Dessa frågor ingår nu i arbetsgruppen för ekumenisk teologi.

 

Kyrkornas samrådsgrupp kring barnkonventionen: dk Björn Håkonsson

 

Referensgruppen för ekumenisk diakoni: Marie Eidem

Referensgruppen för klimat och hållbar utveckling: Charles Camara och Björn Engdahl

Referensgruppen för medicinsk etik: Benedicta Lindberg

Arbetsgruppen för migration och integration: George Joseph, Marie Eidem (ersättare)

Referensgruppen för fred och mänskliga rättigheter: Peter Brune

 

Teologiskt expertråd NAV – Andlig vård i kriminalvården: dk Stefan Nordström

Samarbetsrådet för andlig vård inom hälso- och sjukvården: dk Stefan Nordström

Arbetsgruppen för frågor omkring funktionshinder: Thomas Nordlöf

 

Plattform för Kyrkornas världsråd: Nausikaa Haupt (observatörsstatus)

Europa-ekumenisk plattform: Nausikaa Haupt (observatörsstatus)

 

Styrgruppen för ekumeniska följeslagarprogrammet: vakant