Hoppa till innehåll

Vad är religionsdialog?

Dialog med människor av annan tro än den kristna – religionsdialog – hör till den katolska kyrkans prioriterade verksamheter. Sådan dialog förekom på det enskilda planet redan under medeltiden, men Andra Vatikankonciliet 1962 – 64 formulerade den religionsteologiska grundsyn som gäller inom katolska kyrkan idag. Den återfinns i konciliedokumentet ”Nostra Aetate” och i andra koncilietexter och senare dokument.

År 1964 inrättade påven Paulus VI ”Sekretariatet för de icke-kristna” som eget organ vid Vatikanen. 1988 fick det av Johannes Paulus II ett annat namn: ”Påvliga rådet för interreligiös dialog”. I många katolska stift världen över har det likaledes skapats särskilda organ för dialogarbetet. I Sverige tillsatte biskop Hubertus Brandenburg 1998 en arbetsgrupp för ändamålet, sedan 2003 benämnd ”Kommissionen för interreligiös dialog vid Stockholms katolska stift”, förkortat KID.

I KID ingår biskop Anders Arborelius (ordförande), Ola Björlin, Hedvig Larsson, Kaj Engelhart (samordnare), Nausikaa Haupt, Daniel Pauchard, Helge Lockner, Javier Sadaba och Greger Hatt.