Hoppa till innehåll

Kardinalens titelkyrka i Rom

Varje kardinalpräst blir vid utnämningen tilldelad en särskild kyrka i Rom; en titelkyrka. På så sätt blir det tydligt att han som kardinal är en ”hederspräst” i stiftet Rom, med ett särskilt band till biskopen av Rom (d v s påven). Kardinal Arborelius titellkyrka är basilikan S. Maria degli Angeli e dei Martiri (S:ta Maria av änglarna och martyrerna).

Kyrkan ligger vid Piazza della Repubblica i centrala Rom och är inrymd i kejsar Diocletianus termer. Kardinal Arborelius är den 33:e kardinalen som får Santa Maria degli Angeli som titelkyrka. Kardinalen före honom var Willliam H. Keeler (från 1994 till 2017).

Kardinal Arborelius tog sin titelkyrka i besittning den 6 december 2017. Bilder från mässan kan ses här.

 

Basilikans historia

Kejsar Diocletianus termer byggdes 298-305 e.Kr och var det största offentliga badhuset i Rom under denna tid. År 1561 gav påve Pius IV Michelangelo i uppdrag att göra om en del av termerna till kyrka. Då Michelangelo dog fortsatte en av hans lärlingar, Jacopo del Duca, arbetet och kyrkan stod klar 1566. Ända sedan dess har Santa Maria degli Angeli e dei Martiri varit en titelkyrka.

Fram till 1800-talet hörde kyrkan till kartusianklostret som var inrymt i termerna.  Kartusianklostret stängdes 1886. Idag används kyrkan för italienska statsbegravningar men Santa Maria degli Angeli är också en riktig, levande församling med en omfattande social verksamhet för fattiga och utsatta. Man hjälper hemlösa med kläder, medicin och måltider och erbjuder utsatta kvinnor härbärge.

Kyrkan förenar arvet från den romerska antiken, arvet från martyrerna och från de stora romerska helgonen med omsorgen om de fattiga.  

Församlingen leds av kyrkoherden Don Pietro Guerini.

Foto: santamariadegliangeliroma.it

Foto: santamariadegliangeliroma.it