Hoppa till innehåll

Världsungdomsdagen

Vart tredje år firas den internationella Världsungdomsdagen (VUD) på någon plats i världen. Då inbjuder påven alla världens ungdomar att samlas kring ett tema.

Oavsett var denna fest äger rum vallfärdar varje gång mer än en miljon unga katoliker från hela världen för att träffas, be och dela med sig av sin tro och glädje. Festivaler, katekeser och diskussionsforum är några av de saker man får ta del av. Som avslutning firas en utomhusmässa med påven som blir en enorm manifestation av katolsk tro.

 

Panama 2019

De senaste Världsungdomsdagarna ägde rum i Panama i 22-27 januari 2019 och drygt 60 st svenska unga pilgrimer var på plats. Även kardinal Arborelius var med i Panama några av dagarna och höll katekes på svenska.

Första anhalten på ungdomarnas resa var Cartago i Costa Rica där ungdomarna välkomnades av den lokala församlingen. Resans andra vecka tillbringade gruppen i Panama City där man deltog i det officiella VUD-programmet.

Stiftets ungdomskonsulent Elin Jönsson har sammanfattat intrycken från resan till Världsungdomsdagarna i Panama i tidskriften Signum.

 

Lissabon 2023

Nästa Världsungdomsdag arrangeras i Lissabon, Portugal under sommaren 2023. VUD har blivit uppskjutet i ett år med anledning av coronaviruset. Temat är: Maria gav sig i väg i hast (jfr Luk 1:39). Ta del av VUD-sången och annat material här.

 

Arrangör

Stockholms katolska stift arrangerar den officiella svenska pilgrimsresan till Världsungdomsdagarna, med stiftets ungdomskonsulent som huvudkoordinator.

Stiftet inbjuder de fristående katolska ungdomsorganisationerna/-grupperna i Sverige till samarbete under genomförandet av resan till VUD.

De fristående ungdomsorganisationerna och ungdomsgrupperna som planerar att åka till VUD från Sverige är välkomna att, efter dialog med ungdomskonsulenten, ansluta sig till Stockholms katolska stifts VUD-arbete och resa till VUD under dess paraply.