Hoppa till innehåll

Kardinalens titelkyrka i Rom

Varje kardinalpräst blir vid utnämningen tilldelad en särskild kyrka i Rom; en titelkyrka. På så sätt blir det tydligt att han som kardinal är en ”hederspräst” i stiftet Rom, med ett särskilt band till biskopen av Rom (d v s påven).

Titelkyrkan i Rom som kardinal Anders Arborelius OCD har fått är basilikan S. Maria degli Angeli (S:ta Maria av änglarna).

Kyrkan ligger vid Piazza della Repubblica i centrala Rom och är inrymd i kejsar Diocletianus termer.

Kardinal Arborelius är den 33:e kardinalen som får Santa Maria degli Angeli som titelkyrka. Kardinalen före honom var Willliam H. Keeler (från 1994 till 2017).

Kardinal Arborelius tog sin titelkyrka i besittning den 6 december 2017. Bilder från mässan kan ses här.

 

Basilikans historia

Kejsar Diocletianus termer byggdes 298-305 e.Kr och var det största offentliga badhuset i Rom under denna tid. År 1561 gav påve Pius IV Michelangelo i uppdrag att göra om en del av termerna till kyrka. Då Michelangelo dog fortsatte en av hans lärlingar, Giacomo del Duca, arbetet och kyrkan stod klar 1566. Ända sedan dess har Santa Maria degli Angeli e dei Martiri varit en titelkyrka.

Kyrkan anförtroddes år kartusianerna som också hade ett kloster inrymt i termerna. I mitten av 1700-talet hade fler kapell byggts till och 1749 gav kartusianerna i uppdrag åt Luigi Vanvitelli att ge kyrkan en mer enhetlig interiör. Han ändrade riktningen i kyrkan och förlade också ingången där den är idag. År 1873 lämnade kartusianerna kyrkan och den är idag en basilika och en församlingskyrka.

Församlingen leds idag av kyrkoherden Don Franco Cutrone och har en omfattande social verksamhet för fattiga och utsatta människor.

Foto: santamariadegliangeliroma.it

Foto: santamariadegliangeliroma.it