Hoppa till innehåll

Laudato Si' - påve Franciskus encyklika om miljön

En av byggstenarna i socialläran är påve Franciskus miljöencyklika "Laudato Si'" ("Lovad vare Du") från 2015. En genomgående tanke i Laudato Si' är att jorden är vårt gemensamma hem och alla varelser som finns på jorden bildar tillsammans en enda stor familj. Vår planet behöver vårdas och värnas.

Påvens encyklika är en kraftfull uppmaning till omtänkande, ”ekologisk omvändelse” och handling. Den har välkomnats som ett dokument om djup och hållbar skönhet som har fått människor runt om i världen att reflektera djupare över Skaparen och skapelsen. Encyklikan tar vara på de senaste vetenskapliga rönen om klimatförändringar, samtidigt som den vilar på den katolska socialläran och vidareutvecklar den för att hjälpa oss att reflektera över den ekologiska kris vi befinner oss i.

 

Viktiga budskap i Laudato Si'

  • Påven erbjuder en vision om en global integrerad ekologi som ser samband mellan hur vi förhåller oss till varandra, naturen och Gud.
  • Jordens materiellt sett fattiga påverkas oproportionerligt stort av klimatförändringar, trots att de minst har bidragit till dessa. Påven uppmanar oss att verka för en ny global solidaritet gentemot de fattiga och jorden själv.
  • Vi står inför en brådskande kris. Därför uppmanar Laudato Si' oss att vi ändrar kurs och levnadssätt: "en ekologisk omvandling".

Encyklikan är ett hoppfullt dokument, som påminner oss om att Gud är med oss och kommer att vägleda oss in i framtiden om vi är villiga till att lyssna till Guds röst. Samtidigt uppmanar Laudato Si' oss att ta ett större personligt ansvar.

 

Ladda ner Laudato Si'

Här finns Laudato Si' i en svensk översättning som pdf för nerladdning.

 

Laudato Si'-veckan

En påminnelse om innehållet i Laudato Si' får vi varje år i maj då "Laudato Si'-veckan" äger rum. Avsikten med veckan är både att uppmärksamma encyklikan som sådan och att vi gör förnyade ansatser till att agera utifrån encyklikans budskap.

För Laudato Si'-veckan finns en särskild hemsida där man kan läsa vad enskilda personer, grupper, ordensgemenskaper, församlingar, stift m fl. kan göra för att föra ut budskapet, innanför och utanför kyrkans väggar.

Detta kan ses som upptakten till den ekumeniska ”skapelsesäsongen” i september då påven har inbjudit den kristna menigheten, men också hela världssamfundet, till bön och handling för vårt gemensamma hem, moder jord.