Hoppa till innehåll

Hur bedömer man mirakel?

För att godkänna ett mirakel – vilket görs av Kongregationen för helgonförklaringsprocesser i Vatikanen – krävs:

I. Teologiskt – att man kan visa att miraklet skedde på just den persons förbön, vilken man prövar för helgonförklaring.

2. Medicinskt – dokumenterat:

  • Bevis för förekomst av allvarlig sjukdom eller sjukdomstillstånd innan miraklet ägde rum.
  • Bevis för tillfrisknande och botande.
  • Bevis för fullständigt tillfrisknande och botande.
  • Bevis för direkt tillfrisknande och botande, dvs att tillfrisknande och botande inte var en naturlig del av läkandeprocessen för sjukdomen eller sjukdomstillståndet.
  • Bevis för att tillfrisknandet och botandet skedde utan medicinska eller kirurgiska ingrepp.
  • Bevis för varaktighet, dvs att tillfrisknandet och botandet är fullständigt och bestående. Tidsramen här kan vara upp emot 5-10 år i vissa fall.

Vad gäller den medicinska delen så görs det inga bedömningar från läkarnas sida ifråga om mirakel eller ej, utan här är det bara fakta och vittnesmål som samlas in och dokumenteras.