Hoppa till innehåll

Biskopssynoden

Den katolska biskopssynoden inrättades 1965 av påven Paulus VI på initiativ av Andra Vatikankonciliet. Biskopssynoden har ingen förmåga att fatta beslut utan har en rådgivande funktion. Det sammankallas av påven, som vanligen deltar i sammanträdena.

Biskopssynoden består av ordförandena i de nationella biskopskonferenserna, företrädare för vissa manliga ordnar, kurians kardinaler och några personer som utsetts direkt av påven. Även delegater från andra trossamfund brukar vara med. Dessutom brukar lekmän att vara representerade.

Synoden sammanträder vart tredje år, med extra synoder vid behov, för att dryfta olika frågor där påven anser sig behöva lyssna på stämningarna i världen.

Några synoder som hållits har handlat om familjen, om lekfolket, om bikt och försoning samt om ordenslivet. I oktober 2014 hölls en extra inkallad familjesynod där biskop Anders Arborelius medverkade som representant för nordiska biskopskonferensen.

 

Mer information

På Vatican News kan man läsa en utförlig artikel om vad en biskopssynod är och vad den gör.