Hoppa till innehåll

Bönen Adsumus

För att skärpa vår tanke och uppliva vår längtan kan vi be bönen Adsumus vars rötter går tillbaka till 500-talet. En version av denna bön lästes av konciliefäderna
inför varje session vid Andra Vatikankonciliet.

Bönen finns publicerad på en rad olika språk här.

Så här lyder bönen på svenska:

Här står vi inför dig, helige Ande,
samlade i ditt namn.
Du är vår enda vägvisare –
ta din boning i våra hjärtan.
Lär oss vägen vi skall gå
och visa oss hur vi kan följa den.
Vi är svaga och syndiga –
tillåt inte att vi skapar osäkerhet
om vad som är sant och rätt.
Låt inte okunnighet leda oss på avvägar
eller partiskhet påverka vårt handlande.
Låt oss finna vår enhet i dig,
så att vi färdas tillsammans mot det eviga livet
och inte viker av från sanningens väg.
Om allt detta ber vi dig,
du som verkar alltid och överallt
i enhet med Fadern och Sonen,
i evigheters evighet. Amen.

Här finns en pdf-fil med bönen för utskrift.