Hoppa till innehåll

Påve Franciskus

Påve Franciskus är katolska kyrkans 266:e påve, biskop av Rom och Vatikanstatens statschef. Han valdes till påve Benedikt XVI:s efterträdare 13 mars 2013 och var dessförinnan ärkebiskop av Buenos Aires. Franciskus är den förste påven från Sydamerika, och den förste som tillhör Jesuitorden.

Han föddes 1936 i Buenos Aires av föräldrar med italiensk härkomst och utbildade sig först till kemist. 1958 inträdde han i jesuitorden och prästvigdes 1969 efter att främst ha utbildat sig i litteraturvetenskap och psykologi. Han antog sitt påvenamn till helgonet Franciskus av Assisis ära. Han har omnämnts som mindre formell i påveämbetet, till exempel genom sitt bostadsval och sin enklare klädsel utan överflödig utsmyckning.

Påve Franciskus utmärks också av enkelhet och ödmjukhet. Han inger förtroende och hopp och han har förmågan att tala till vanliga människor utifrån deras vardag. Några begrepp som ofta återkommer är ”barmhärtighet”, ”medlidande” och ”ömhet”.

Franciskus utgav 2013 encyklikan Lumen fidei ("Trons ljus") om den kristna tron. I juni 2015 kom hans miljöencyklika Laudato Si' ("Lovad vare Du"). Encyklikan "Fratelli tutti", från 2020, handlar om syskonskap och social vänskap och påminner om att vi är bröder och systrar och måste erkänna varje människas värdighet.

Påve Franciskus besökte Sverige 31 oktober-1 november 2016. Här finns bilder och filmer från besöket.