Hoppa till innehåll

Projektplan för synodala processen

2021

 • 7 september: Vatikanen publicerar handbok och förberedelsedokument med de frågeställningar som hela Guds folk ska reflektera över.
 • 29 september: kardinal Arborelius utser Stockholms katolska stifts kontaktgrupp för synodalitetsarbetet. Gruppen består av f Andrés Bernar (biskopsvikarie för evangelisation), p Ulf Jonsson SJ, Anna B Sandberg och Kristina Hellner.
 • 13 oktober: Projektplanen och de tio huvudsakliga frågeställningarna presenteras för stiftsorganen som får i uppdrag att, utifrån sina arbetsområden, besvara frågorna. Samma dag publiceras information om hela den synodala processen i Stockholms katolska stift på stiftets hemsida.
 • 17 oktober: Herdabrev om synodarbetet läses upp i alla söndagsmässor. Arbetet inleds nu officiellt.
 • 8 november: Kontaktgruppen inhämtar stiftsorganens svar och inleder arbetet med sammanställningen av materialet som sedan ska sändas ut till församlingarna och vara ett underlag för deras synodarbete.
 • 24 november: Synodarbetet i församlingarna tar nu vid. Församlingarna förväntas - med hjälp av församlingens pastoralråd och studieförbundet Bilda - arrangera möten med alla intresserade för att diskutera, reflektera över och besvara de tio frågeställningarna. Även stiftets missioner och ordnar erbjuds att besvara frågeställningarna.

Utgångspunkten är att varje församling genomför minst två möten så att alla församlingens medlemmar får en chans att medverka i processen. Lekmannarörelser och andra grupper uppmanas att delta i mötena och göra sin röst hörd.

 

2022

 • 1 mars: Alla församlingar förväntas nu ha genomfört minst ett möte. Vid frågor och behov av stöd finns kontaktgruppen som en resurs: synod@katolskakyrkan.se

Mailadressen synod@katolskakyrkan.se kan också användas för de personer eller grupper som vill skicka individuella svar på de tio frågeställningarna till kontaktgruppen.

 • 15 maj: Synodarbetet i församlingarna avslutas. Den 15 maj ska samtliga församlingar ha sänt in svaren på de tio frågeställningarna i skriftlig form till kontaktgruppen.
 • 16 maj: Kontaktgruppen börjar behandla de inkomna svaren och sammanfattar dem till ett dokument på maximalt tio sidor. I arbetet involveras även en referensgrupp.
 • 5 augusti: Kontaktgruppen skickar det sammanfattande dokumentet från Stockholms katolska stift till NBK (Nordiska biskopskonferensen). Dokumentet publicerades på stiftets hemsida den 15 augusti.
 • 24 augusti: NBK offentliggjorde sin sammanfattning av de nordiska stiftens svar. Publicering på stiftets hemsida samma dag.
 • 6 september: Alla konkreta förslag ur synodmaterialet publiceras på stiftets hemsida.
 • 21 september: Stiftets alla präster och diakoner informeras om processen,
 • 22 oktober: Stiftets pastoralråd informeras om processen, sammanfattningen av synodsvaren och förslagslistorna.

 

2022-2024

 

 

 

Mer information

All information om den synodala processen finns samlad på webbsidan www.synod.va