Hoppa till innehåll

Resurser och kontakt

Vatikanen

Vatikanens hemsida för den synodala processen

Information på olika språk om den synodala processen

"Sensus fidei in the life of the church" - dokument från Troskongregationen om "trons instinkt"

Påve Franciskus öppningstal inför synoden 9 oktober 2021

 

Artiklar om den synodala processen

Intervju med världssynodens samordnare - Signum juni 2023

På väg mot universell synod - av Magdalena Dahlborg i Signum

När påven frågade, svarade katolikerna - artikel i Dagen i oktober 2022

Delaktighet i gemenskapens mission - kardinal Arborelius i Katolskt Magasin

Ta till vara på allas gåvor - av Magdalena Dahlborg i Signum

Synoden handlar om att vandra tillsammans - Charlotta Smeds i Katolskt Magasin

Synodalitet - en modell för tredje årtusendet - av p Anders Piltz OP i Signum

Global synodal process i startgroparna - av p Ulf Jonsson SJ i Signum

 

Herdabrev

Nordiska Biskopskonferensens herdabrev om synoden

 

Kontakt

Kardinal Arborelius har utsett en kontaktgrupp som har det övergripande ansvaret för genomförandet av den synodala processen i vårt stift.

Kontaktgruppen består av:

Msgr Andrés Bernar, biskopsvikarie för evangelisation

Anna B Sandberg

Kristina Hellner

Kontaktgruppen nås på e-postadressen synod@katolskakyrkan.se

 

I gruppen ingick fram till december 2022 även p Ulf Jonsson SJ. Han blev tvungen att avsäga sig uppdraget på grund av övrig arbetsbelastning.