Hoppa till innehåll

Förslag för vårt stift

Stiftets sammanfattning baserar sig på de svar från församlingar, missioner, ordnar, grupper och individer som skickades in i skriftlig form till kontaktgruppen för synodarbetet. Totalt sändes det in 77 st. dokument på mellan 1 och 17 st. sidor.

Eftersom sammanfattningen bara skulle vara på tio sidor blev det förstås omöjligt att få med alla tankar och förslag till förbättringar som fanns bland svaren. Därför har vi  delat in alla förslag i ämneskategorier och listat dem så att alla i vårt stift kan ta del av dem.

Förslagen i varje kategori är numrerade men det betyder inte att de är rangordnade eller värderade utan numreringen är där för att man lättare ska kunna diskutera och samtala om dem.

Vi vill betona att förslagen i listorna alltså inte kommer från kontaktgruppen för synodarbetet utan är plockade direkt från de skriftliga svar som har sänts in. 

 

FÖRSLAG UR SYNODMATERIALET KRING GUDSTJÄNSTFIRANDE OCH LITURGI

 

FÖRSLAG UR SYNODMATERIALET RÖRANDE FÖRSAMLINGARNAS GEMENSKAP

 

FÖRSLAG UR SYNODMATERIALET RÖRANDE PASTORAL- OCH EKONOMIRÅD SAMT BESLUTSFATTANDE INOM KYRKAN

 

FÖRSLAG UR SYNODMATERIALET OM ATT LEVA TRON I VARDAGEN

 

FÖRSLAG UR SYNODMATERIAL KRING UTBILDNING OCH UNDERVISNING

 

FÖRSLAG UR SYNODMATERIALET SOM RÖR PRÄSTER

 

FÖRSLAG UR SYNODMATERIALET KRING EKUMENIK