Hoppa till innehåll

Referensgrupp och prioriteringar

I referensgruppen för Justitia et Pax ingår, från den 1 februari 2024, följande ledamöter:

 • Märta Astudillo (Kristi Moders församling, Umeå)
 • Johan Eddebo (S:t Josef Arbetarens församling, Luleå)
 • Idia Ehirhieme (Domkyrkoförsamlingen, Stockholm)
 • Febe Lann (Kristus Konungens församling, Göteborg)
 • Charlotta Levay (S:t Thomas av Aquinos församling, Lund)
 • Robert Rydberg (S:ta Eugenia församling, Stockholm)

 

Prioriteringar

Social rättvisa

 • Konkreta aktioner i vårt samhälle idag
 • Rättvisan i den kristna familjen
 • Sociallärans solidaritetsprincip i Sverige idag
 • Att främja solidaritet mellan generationerna
 • Att komma till rätta med segregationen i Sverige
 • Ett katolskt svar till "kritisk rasteori" och "Black lives matter"

Miljö/klimat

 • Miljön och förvaltarskapstanken
 • Biologisk mångfald
 • Praktiska projekt för att lösa klimat-/miljöproblem i Sverige
 • Klimatförutsägelser som inte slog in
 • Vår gemensamma framtid "rättvis omställning"
 • Etisk konsumtion enligt kyrkans sociallära

Fred och försoning

 • Att motverka gängkriminaliteten i församlingar/kristna gemenskaper
 • Internt fredsarbete i Stockholms katolska stift
 • Sociala medier och cancelkultur
 • Att leva katolskt när våra nära inte vill det
 • En katolsk tanke om NATO och kärnvapen på svensk mark
 • Hur kan vi hata synden och älska syndaren?

Religionsfrihet

 • Reformer för bättre villkor för kristna friskolor
 • Statsbidrag till religiösa samfund: religionsfrihet och extremism
 • Gränsen för statens insatser mot religiöst motiverat tvång
 • Religion som privatsak
 • Covid-restriktioner och religionsfrihet i Sverige

Migration och integration

 • De kristnas rätt i den svenska asylprocessen idag
 • Rimliga krav på en gemensam ordning inom EU för migration
 • Behov hos katolska migranter i Sverige
 • Församlingars arbete för integration
 • Stöd till offer för människohandel