Hoppa till innehåll

Alla nyheter

  • Juni 2023: ”Finns det ett kristet partiprogram? - Hur katolsk sociallära inspirerar utan att ersätta politiken”. Föreläsning under Almedalsveckan av ordföranden i Justitia et pax-kommissionen, p. Thomas Idergard SJ.

 

  • April 2023: Vill du möta den andliga, sociala och ekologiska krisen i vår tid? Denna ledarskapsutbildning är för dig! Experter inom spiritualitet, ekologi och social handling väntar på dig. "Allas talanger och engagemang behövs för att reparera skadorna som orsakats av människans missbruk av Guds skapelse" (LS 14). Mer information finns här.

 

  • Mars 2023: Katolska organisationer och JetP Europa uppmanar Europaparlamentet att anta ett direktiv om företags samhällsansvar (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD), vilket markerar en verklig vändpunkt i hur EU hanterar hoten som företagsverksamhet utgör för vår mänskliga familj och vår gemensamma hem. Pressmeddelande på engelska kan läsas här. Bakgrundsinformation på engelska kan läsas här.

 

  • Mars 2023: Justitia et Pax Europa ’Concerted Action 2023-24’ är en tvåårig handlingsplan som syftar till att hantera de globala kriserna och rädslorna som påverkar världen. Planen inkluderar olika aktiviteter och initiativ som kommer att genomföras av medlemskommissionerna i Justice and Peace Europe. Dessa aktiviteter kommer att fokusera på att främja social rättvisa, stödja multilateral samarbete, förbättra kommunikationen och stärka gemenskapen. Planen syftar till att främja ärliga och sanningsenliga utbyten om rädslor och deras konsekvenser på nationell, europeisk och internationell nivå. Sammanfattning av ’Concerted Action 2023-24’ på engelska kan läsas här. Bakgrundsinformation på engelska kan läsas här.