Hoppa till innehåll

Alla nyheter

 • Maj 2024: Den fjärde rapporten i Justitia et Pax skriftserie "Tro och samhälle" publiceras.Denna gång är det sr Madeleine Fredell OP som har författat texten "För en etisk globalisering med människan i centrum".
 • Maj 2024: Justice & Peace Europe organiserade den 21 maj en dialog med kommissionen för rättvisa och fred i det Heliga Landet för att diskutera det pågående kriget och den humanitära katastrofen. Kollegor från det Heliga Landet delade en serie korta texter om konflikten och situationen i Gaza, Västbanken och Jerusalem, med särskild uppmärksamhet på de kristna palestiniernas svåra situation. Mer information finns här.
 • Maj 2024: Justitia et Pax publicerar uttalandet "Uppmaning till katoliker inför EU-valet 9/6".
 • April 2024: Den tredje rapporten i serien "Tro och samhälle" är författad av Robert Rydberg och heter "Krig i vårt heliga land - ett katolskt perspektiv".
 • April 2024: Den andra rapporten i serien "Tro och samhälle" är författad av br Björn Engdahl OP och heter  “Tradition och förnyelse i kyrkans syn på jorden, ekonomi och globalisering”.
 • Mars 2024: Charlotta Levay, docent och medlem i Justitia et pax-kommissionensreferensgrupp, skriver i Tidskriften Signum nr 2/2024 om vad hon ser som det viktigaste som den katolska socialläran kan erbjuda vårt samhälle idag. Läs artikeln här.
 • Mars 2024: Ordföranden i Justitia et pax-kommissionen, p. Thomas Idergard SJ, skriver i Tidskriften Signum nr 2/2024 om den katolska sociallärans fyra huvudprinciper och relationen mellan absoluta värden och värden för det praktiska förnuftet, och beskriver därmed hur socialläran vill och kan påverka politiken. Artikeln bygger på föreläsningen med samma namn från juni 2023.
 • Januari 2024: Sex personer i stiftet har utnämnts som ledamöter i referensgruppen för Justitia et Pax, från den 1 februari 2024. De representerar olika församlingar runt om i landet och kommer med många olika och viktiga erfarenheter till arbetet. Referensgruppen kommer att fungera som rådgivare och främjare av kunskap och engagemang i frågor relaterade till den katolska socialläran. Den primära rollen är att vara ett forum för generering och uppföljning av idéer och projekt som främjar Justitia et Pax. Referensgruppen består av:

  • Märta Astudillo, Umeå: Medlem i Kristi Moders katolska församling med en fil kand i teoretisk filosofi från Lunds universitet. För närvarande hemma med två barn.
  • Johan Eddebo, Boden: Medlem i S:t Josefs katolska församling i Luleå. Docent i religionsfilosofi vid Uppsala universitet och forskar inom metafysik, vetenskapsteori, politisk teologi och de långsiktiga konsekvenserna av teknologisk utveckling (AI).
  • Idia Ehirhieme, Stockholm: Medlem i Domkyrkoförsamlingen. Studerar för ämneslärare åk 7-9 och engagerad i ungdomsarbete i både Domkyrkan och S:ta Eugenia samt i Caritas Ungdom.
  • Febe Lann, Göteborg: Medlem i Kristus Konungens katolska församling. Teol kand och pensionär efter att ha arbetat inom vård och omsorg. Konverterade från Svenska kyrkan där hon tidigare var diakon.
  • Charlotta Levay, Lund: Medlem i S:t Thomas av Aquinos katolska församling. Docent och lektor i företagsekonomi vid Lunds universitet och Norges miljö- och biovetenskapliga universitetet (NMBU). Ingår i Signums redaktionskommitté och skriver i bland annat tidskriften Axess.
  • Robert Rydberg, Solna: Medlem i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm. Diplomat och ambassadör med tidigare erfarenhet av arbete med säkerhetspolitik, nedrustning, FN-frågor och Mellanöstern.
 • November 2023: Generalförsamlingen för "Justice and Peace Europa" valde för första gången i sin historia ett gemensamt ordförandeskap på måndagen den 13 november på Malta. Ärkebiskopen Antoine Hérouard från Dijon och Maria Hammershoy från Köpenhamn valdes för en period av tre år av cirka 50 delegater som representerar 20 europeiska kommissioner för rättvisa och fred. Vårt stift representerades av Justitia et Pax generalsekreterare Ludwig Gelot. Mer information finns här.

 • Oktober 2023: Socialminister Jakob Forssmed och FN:s specialrapportör Nazila Ghanea inbjöd den 12 oktober till ett rundabordssamtal för att diskutera de utmaningar som trossamfunden i Sverige står inför. Vårt stift representerades av Justitia et Pax generalsekreterare Ludwig Gelot som också höll ett uppskattat tal. Talet kan laddas ner här.

 • Oktober 2023: På den heliga Franciskus festdag, den 4 oktober, publicerade påve Franciskus sin apostoliska uppmaning "Laudate Deum". Uttalandet kompletterar hans encyklika från 2015 och poängterar att vi närmar oss en bristningsgräns i vårt engagemang för att vårda planeten, med fokus på den kristna tron. Mer information finns på Vatican News.

 • Juni 2023: ”Finns det ett kristet partiprogram? - Hur katolsk sociallära inspirerar utan att ersätta politiken”. Föreläsning under Almedalsveckan av ordföranden i Justitia et pax-kommissionen, p. Thomas Idergard SJ.

 • April 2023: Vill du möta den andliga, sociala och ekologiska krisen i vår tid? Denna ledarskapsutbildning är för dig! Experter inom spiritualitet, ekologi och social handling väntar på dig. "Allas talanger och engagemang behövs för att reparera skadorna som orsakats av människans missbruk av Guds skapelse" (LS 14). Mer information finns här.
 • Mars 2023: Katolska organisationer och JetP Europa uppmanar Europaparlamentet att anta ett direktiv om företags samhällsansvar (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD), vilket markerar en verklig vändpunkt i hur EU hanterar hoten som företagsverksamhet utgör för vår mänskliga familj och vår gemensamma hem. Pressmeddelande på engelska kan läsas här. Bakgrundsinformation på engelska kan läsas här.
 • Mars 2023: Justitia et Pax Europa ’Concerted Action 2023-24’ är en tvåårig handlingsplan som syftar till att hantera de globala kriserna och rädslorna som påverkar världen. Planen inkluderar olika aktiviteter och initiativ som kommer att genomföras av medlemskommissionerna i Justice and Peace Europe. Dessa aktiviteter kommer att fokusera på att främja social rättvisa, stödja multilateral samarbete, förbättra kommunikationen och stärka gemenskapen. Planen syftar till att främja ärliga och sanningsenliga utbyten om rädslor och deras konsekvenser på nationell, europeisk och internationell nivå. Sammanfattning av ’Concerted Action 2023-24’ på engelska kan läsas här. Bakgrundsinformation på engelska kan läsas här.