Hoppa till innehåll

Newmaninstitutet

Högskola för teologi, filosofi och kultur

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet runt om i världen. Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning. Hösten 2010 ackrediterades Newmaninstitutet som högskola efter att regeringen beslutat att bevilja Newmaninstitutet rättigheter att ge kandidatexamen i teologi.

Förebild för Newmaninstitutets verksamhet är John Henry Newman, den engelske konvertiten under 1800-talet som blev kardinal. Som teolog och filosof var han en klarsynt och orädd personlighet i kulturdebatten. Han hämtade inspiration både ur den antika humanismen och ur kyrkans rika tradition, alltifrån kyrkofäderna och framåt. Han insåg värdet av den växelverkan som tankeutbytet mellan tradition och nutid och mellan teologi, filosofi och olika kulturyttringar erbjuder. Det som Newman var i sitt land och på sin tid vill Newmaninstitutet vara i dag: en lyhörd, kritisk och konstruktiv samtalspartner i vår tids debatt.

 

Kontaktuppgifter:

Slottsgränd 6, 753 09 Uppsala


Telefon: 018-580 07 00/02
E-post: adm@newman.se


Newmaninstitutets hemsida

 

Rektor

p. Philip Geister SJ

Tel: 018-580 07 01

Mobiltel: 070-581 91 66

E-post: philip.geister@newman.se

 

Vicerektor

Christine Zyka

Mobiltel: 018-580 07 08

E-post: christine_zyka@newman.se

 

Studierektor

Erik Åkerlund

Mobiltel: 070-942 97 68

E-post: erik.akerlund@newman.se