Hoppa till innehåll

S:t Sigfrids prästseminarium

Prästseminariet är Stockholms katolska stifts utbildningsorgan för blivande präster i katolska kyrkan i Sverige. Prästseminariet är beläget i centrala Uppsala. På seminariet bor man tillsammans med andra som vill pröva sin kallelse under ledning av rektor och spiritual. Studier varvas med bön och gudstjänster och andra aktiviteter som främjar en kallelse.

Hela utbildningen omfattar en tid av sex till sju år. Det första året är ett propedeutiskt år, då man får möjlighet att pröva sin kallelse på ett mer grundläggande plan. Man läser vissa översiktskurser i filosofi och teologi men tonvikten ligger på det andliga planet. Därefter följer gedigna studier i filosofi och teologi samt språken latin och grekiska. Ett av åren är förlagt till Rom. Det sista året är mer praktiskt orienterat med tonvikt på pastoral verksamhet.

 

Kontaktuppgifter:

Sankt Sigfrids prästseminarium

Slottsgränd 6

753 09 Uppsala

www.prastseminariet.se

Bankgiro 128-4777

 

Rektor

f. Benoy Jose

Mobiltel: 073-083 90 75

E-post: rector.seminary@katolskakyrkan.se

Spiritual

p. Stefan Dartmann SJ 

Kungsträdgårdsgatan 12

111 47 Stockholm

Mobiltel: 076-316 13 35

E-post: stefan.dartmann@sanktaeugenia.se