Hoppa till innehåll

Katolska organisationer, institutioner och föreningar

För att en organisation eller förening ska kunna kalla sig ”katolsk” och betraktas som officiell ska den vara godkänd av den katolska biskopen.

 

SUK - Sveriges Unga Katoliker

SUK är en fristående riksorganisation som i dagsläget engagerar ca 3000 katolska barn och ungdomar i Sverige. SUK ordnar läger, utbildningar, reträtter m m.

 

Veritas

Veritas är stiftets egna bokförlag. Veritas bedriver produktion, distribution och försäljning av katolsk litteratur, skrifter och andra publikationer inom ämnena teologi, liturgi, historia, filosofi, skönlitteratur samt biografier. Förlagets målsättning är att sprida kännedom om den katolska kyrkans tro, lära och värderingar i det svenska samhället, samt att vara en plattform för dessa idéer.

 

Skolor och utbildningsanstalter

I stiftet finns sju katolska förskolor och tre grundskolor som drivs i katolsk regi; St. Eriks katolska skola i Stockholm, katolska skolan av Notre Dame i Göteborg, och St. Thomas skola i Lund.

Flera församlingar har öppen förskola någon dag i veckan.

Det finns tre katolska folkhögskolor: St:a Maria Folkhögskola i Malmö, St:a Birgitta Folkhögskola i Stockholm och St:a Elisabets Folkhögskola i Göteborg.

I Uppsala driver jesuitorden Newmaninstitutet som är en högskola för teologi, filosofi och kultur.

 

Tidningar och tidskrifter

Månatliga Katolskt Magasin är en nyhetstidning som utges av stiftelsen Katolsk Kyrkotidning med stöd av Stockholms katolska stift.

Signum är en fördjupande katolsk kulturtidskrift som utges av jesuitorden och utkommer med nio nummer per år.

Karmeliterna i Tågarp och Glumslöv publicerar fyra gånger per år den andliga tidskriften Karmel.

 

Äldreboende

Stiftelsen Oscar I:s minne grundades av änkedrottning Josefina (1807-76) till minne av hennes gemål konung Oscar I. Idag står Serafimsystrarna för det dagliga arbetet och omsorgen på äldreboendet i Bagarmossen utanför Stockholm.

 

Stiftsgårdar

Inom Stockholms katolska stift finns två stiftsgårdar: Marielund och Marieudd. Båda ligger vackert belägna på Ekerö utanför Stockholm och erbjuder möjlighet till avskildhet och vila. Läs mer om stiftsgårdarna här.

 

PLA - Pour Les Autres 

Pour Les Autres (PLA) är en internationell katolsk stiftelse med säte i Schweiz. Biskop Anders Arborelius OCD är ordförande för stiftelsen. PLA stödjer enbart internationell utvecklingsarbete i samarbete med katolska stift, kongregationer och ordnar, främst i Afrika, med fokus på utbildning.

 

Katolska bokhandlar

I Sverige finns två katolska boklådor: Katolsk Bokhandel vid St:a Eugenia kyrka i Kungsträdgården i Stockholm och Lilla Thérèse bokhandel på Sten Sturegatan vid Kristus Konungens katolska kyrka i Göteborg.

Båda säljer även litteratur via sina websidor.