Hoppa till innehåll

Synoden om Amazonas i oktober 2019

Amazonassynoden är biskopssynod som pågick i Vatikanen 6-27 oktober 2019. Då samlades runt 150 biskopar och ett antal särskilt inbjudna experter för att diskutera de pastorala utmaningar som kyrkan står inför i Amazonasregionen, men också en rad sociala och ekologiska frågor. Under synoden berördes även kontroversiella ämnen inom katolska kyrkan som exempelvis frågan om gifta präster och kvinnliga diakoner.

Amazonasregionen omfattar nio länder med över 33 miljoner människor, inklusive 2,5 miljoner urinvånare.

När slutdokumentet presenterades var det omvändelse som var den röda tråden i de fem kapitlen av en text. En omvändelse med olika betydelser: integrerad, pastoral, kulturell, ekologisk och synodal.

Här finns en sammanfattning av slutdokumentet på engelska.

Här finns en kortare sammanfattning på svenska.

Ytterligare ett resultat av synoden om Amazonas blev påve Franciskus apostoliska exhortation "Querida Amazonia".

 

Foto: Vatican Media