Hoppa till innehåll

Kardinal Arborelius utnämnd till medlem av Kongregationen för de orientaliska kyrkorna

Påve Franciskus har utnämnt kardinal Anders Arborelius OCD till medlem av Kongregationen för de orientaliska kyrkorna i den romerska kurian.

Kongregationen är ansvarig för kontakten med de orientalisk-katolska kyrkorna, för stödet till deras utveckling och för att värna om deras rättigheter. Här finns mer information om Kongregationen för de orientaliska kyrkorna.

I Sverige har vi följande orientaliska kyrkor representerade:

  • Armeniska katolska kyrkan
  • Eritreanska och etiopiska katolska kyrkan
  • Kaldeiska kyrkan
  • Maronitiska kyrkan
  • Melkitiska katolska kyrkan
  • Syrianska katolska kyrkan
  • Syro-malabariska kyrkan

Kardinal Arborelius blev nyligen också utnämnd till medlem av Kleruskongregationen. Sedan 2017 är han medlem av Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet.