Hoppa till innehåll

Avslutade dialoger

Stockholms katolska stift - Metodistkyrkan i Sverige

Metodistkyrkans årskonferens uppdrog år 1985 åt sin ledning att samtala med Stockholms katolska stift och samtal fördes åren 1985 - 1991. Från samtalen skrevs en rapport "Andliga behov i dagens Sverige", ett studiedokument för t ex studiecirklar och enskild läsning. Rapporten har inte någon auktoritativ status. I samtalsdelegationen ingick från Stockholms katolska stift Richard Appleyard, Jan Folkegård och Henrik Roelvink och från Metodistkyrkan Ove Fosse, Tord Ireblad och Lars Svanberg, senare ersatt av Tomas Söderhjelm.

 

Stockholms katolska stift - Svenska Missionskyrkan

Den katolska dialogen med Svenska Missionskyrkan pågick från 1975 till 2011 då Svenska Missionskyrkan tillsammans med Svenska Baptistkyrkan och Metodistkyrkan i Sverige gick samman i Gemensam Framtid, senare Equmeniakyrkan. Den mångåriga dialogen resulterade i uttalanden, brev och små skrifter i den korta skriftserien "Samtal på väg".

• Brev om dopet till Svenska kyrkans biskopsmöte 1990

• Evangelisation i en svensk dialog 1994

• Råd gällande pastoral hållning i samtal om abort 1998

• Diskussionsunderlag till enstaka församlingar: Ämbetet som tjänst åt församlingen 1997 och Att mötas med alla sinnen - om liturgins många språk och människors många möjligheter 2000

• Mission och kyrkosyn 2001

• Ekumenisk vigselgudstjänst 2004

• Ömsesidigt doperkännande i ceremoni 2007

• Samtal över gränserna 2008