Hoppa till innehåll

Pågående dialoger och samtal

Stockholms katolska stift - de bysantinska kyrkorna i Sverige

De ortodoxa kyrkorna i samtalsdelegationen är representerade av de s k bysantinska kyrkorna, d.v.s. den serbisk-ortodoxa kyrkan, den rysk-ortodoxa kyrkan och nu också den rumänsk-ortodoxa kyrkan. Tre biskopar ingår i samtalsdelegationen.

Samtalsdelegationen sammanträder två gånger per år och tar upp pastorala frågor, utbildningsfrågor och teologiska frågor. Då våra kyrkor har en liknande pastoral-social situation här i Sverige görs bedömningen att just denna samtalsdelegation har möjlighet att bidra till de internationella samtalen i frågan.

Samtalsdelegationen skriver inga dokument men arbetar teologiskt med de områden som den internationella dialogen behandlar. Sedan rapporten från Ravenna 2007 arbetar man med Kyrkan som lokal, regional och universell, samt med de tjänster som på dessa nivåer utövar auktoritet.

Från stiftets sida ingår i samtalsdelegationen:

biskop Anders Arborelius OCD

a. Matthias Grahm OSB

 

Stockholms katolska stift - Pingst Fria Församlingar i Samverkan

Den officiella samtalsdelegationen mellan stiftet och Pingst bildades 2003. Den sammanträder två gånger per år, varav vårmötet är med övernattning. Samtalsdelegationen leds av biskop Anders Arborelius OCD och ordföranden för Pingst FFS, tidigare bl a Sten-Gunnar Hedin och Pelle Hörnmark, numera Daniel Alm. Som moderatorer och sekreterare fungerar Magnus Wahlström från Pingst FFS och Nausikaa Haupt.

Samtalsdelegationen publicerar inga dokument, men gjorde ett uttalande 2008 för att utåt presentera sitt arbete.

Dialogen har en teologisk karaktär och lutar sig mot den internationella dialogen samtidigt som just situationen i Sverige är mycket gynnsam. I maj 2011 åkte samtalsdelegationen på en gemensam studieresa till Rom.

Film från seminarium som hölls med anledning av 10 år av dialog mellan Pingst och Katolska kyrkan i Sverige år 2012

 

Stiftets representanter i samtalsdelegationen:

Biskop Anders Arborelius OCD

Diakon Erik Kennet Pålsson

Nausikaa Haupt

Sr. Veronica Tournier OP

Jonas Holmstrand

Michael Alvarsson

 

Stockholms katolska stift - Equmeniakyrkan

Sedan 2014 för stiftet samtal med den nybildade Equmeniakyrkan, bestående av församlingar som tidigare hört till Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistkyrkan och Metodistkyrkan i Sverige. De första åren kommer att ägnas åt kristen människosyn utifrån olika områden. Varje samtalstillfälle är tänkt att resultera i ett uttalande.

• Om funktionsförändring och psykisk ohälsa, hösten 2015

I samtalsdelegationen ingår för stiftets räkning:

Biskop Anders Arborelius OCD

Nausikaa Haupt

Hedvig Larsson

Magdalena Dahlborg

Br. Pierre-André Mauduit OP

 

Stockholms katolska stift - Svenska kyrkan

Officiella samtal med Svenska kyrkan påbörjades 1970 och har genomförts i flera omgångar. Nationellt har det resulterat i följande rapporter:

Äktenskap och familj (1975)

Dop och kyrkotillhörighet (1978)

Biskopsämbetet (1989)

Kyrkan som sakrament (1999)

Ekumeniska äktenskap. Pastorala råd (1999)

Efter den internationella gemensamma deklarationen för katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet "Den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelseläran" som skrevs under 1999, beslöts att behandla den regionalt i Norden. Till slut blev det Stockholms katolska stift, Helsingfors katolska stift, Svenska kyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som arbetade med konsekvenser av den gemensamma deklarationen. Rapporten "Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv" kom 2010.

I nuläget pågår ingen officiell dialog, istället fokuserades fram till 2017 på samtal i mindre grupper kring tradition, förnyelse och försoning. Varje grupp leddes av en moderator från vardera samfundet och arbetet i grupperna redovisades i oktober 2017. Planeringsgruppen bestod av p Fredrik Emanuelson OMI och Magdalena Dahlborg från stiftet samt Jenny Sjögreen och Maria Klasson Sundin från Svenska kyrkan.

Katolska gruppmoderatorer var:

"Akademikergruppen": Tord Fornberg

"Ungdomsgruppen": Elisabeth Hellström

"Prästkandidaterna": p Fredrik Emanuelson OMI

"Varbergsgruppen": f Björn Göransson