Hoppa till innehåll

Malmö

S:ta Maria Folkhögskola

S:ta Maria är en av Sveriges minsta folkhögskolor, med ungefär 100 elever. Här känner alla varandra och visar respekt för var och ens bakgrund, åsikter och tro. All undervisning sker i små grupper, där alla elever får den uppmärksamhet och det stöd de behöver.

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress Adlerfelts väg 4 M, 213 65 Malmö

Holmgatan 4, 211 45 Malmö

Postadress: Box 180 84, 200 32 Malmö

Tel exp: 040-223113
E-post: expedition@sanktamaria.fhsk.se

Hemsida