Hoppa till innehåll

Demokrati - ett ansvar för alla

I år är det hundra år som vi har haft ett demokratiskt system i Sverige. Demokrati är inget självklart och det är något som vi hela tiden aktivt måste ta del i för att bevara som system.

Den katolska kyrkan uppmanar sina medlemmar att ta ett aktivt politiskt ansvar för att tillsammans med alla andra bygga ett samhälle som tjänar det gemensamma goda. Fokus och utgångspunkt är människan, i synnerhet den människa som lider, är förtryckt och som förnekas sina grundläggande rättigheter.

I encyklikan Redemptor Hominis, ”Världens återlösare”, från 1979, fastslog den helige Johannes Paulus II att ”Människan är kyrkans första och grundläggande väg”.

Varje människa och alla människor är skapade till Guds avbild och likhet och måste därför åtnjuta samma värde och värdighet. När vi inte lyckas så bra, när en människa kränks i sin integritet, har vi ett hopp om att både den kränkta människan och förövaren ska få upprättelse genom frälsningen i Jesus Kristus.