Hoppa till innehåll

Dominikansystrar OP, Rögle

Dominikansystrarna Sankt Dominikus kloster, Rögle

Har sitt ursprung i Sydfrankrike där spanjoren Dominikus på 1200-talet grundade ett kontemplativt kloster för kvinnor i Prouilhe. Han kallade detta kloster för La Sainte Prédication, dvs Den Heliga Predikan.

Dominikanorden, som består av både bröder och systrar, kallas också för predikarorden och de fattiga tiggarbröderna vandrade fram på gator och vägar och predikade evangeliet. Benämningen av klostret i Prouilhe visar dock på en mycket viktig intuition hos Dominikus; att predika är inte bara att tala. ”Tystnaden är predikarnas moder”

Ifrån Prouilhe utgick år 1898 en liten grupp systrar för att grunda ett nytt kloster i Montpellier, i Sydfrankrike. 50 år senare, år 1948 kom 3 dominikansystrar från Montpellier till Lund för att det dominikanska, kontemplativa livet skulle få slå rot i ett protestantiskt land. 1956 flyttade de till Röglebäck, 1 mil utanför Lund, där man köpt en gammal Skånegård och sedermera också byggde ett litet kloster.

Här bor de kontemplativa dominikansystrarna. Det är sju systrar som tillsammans ber och driver ett gästhem. De tar emot studiebesök och gäster och de ger reträtter. Gästhemmet är öppet året om, utom i juli.

De fyra dagliga tidebönerna och mässorna o S:t Dominikus kapell - kl. 17.30 på vardagar och kl. 11.30 på söndagar - är öppna för allmänheten.

 

Festdagar: 29 april och 8 augusti

 

Rögle

S:t Dominikus kloster 

Rögle 224

247 91 Södra Sandby

Tel: 046-514 20 telefonsvarare

Fax: 046- 577 08

E-post: systrarna@roglekloster.se

Hemsida 

Bankgiro 228-6847

SWISH 123 396 92 19

 

Priorinna

Syster Sofie OP

E-post: sr.sofie@roglekloster.se

 

Syster Else-Marie OP

 

Syster Céline OP

E-post: sr.celine@roglekloster.se

 

Syster Thérèse OP

E-post: sr.therese@roglekloster.se

 

Syster Katarina OP

E-post: sr.katarina@roglekloster.

 

Syster Melania

 

Syster Veronica

E-post: v39.tournier@gmail.com