Hoppa till innehåll

Missionaries of Charity MC

Barmhärtighetens missionärer - "Moder Teresas systrar" är kända för sitt arbete bland de fattigaste. De har en kontemplativ gren och en aktiv gren.

Missionaries of Charity grundades i Calcutta 1948 av Moder Teresa. I över 45 år tog hon hand om de fattiga, sjuka, föräldralösa och döende medan orden expanderade, först i Indien och sedan i andra länder.

Moder Teresa helgonförklarades av påve Franciskus i september 2016.

Några systrar som tillhör ordens aktiva gren bor i en lägenhet i Fiskasätra, Saltsjöbaden, utanför Stockholm. De "tjänar Jesus i gestalt av den fattigaste av de fattiga, och försöker vara ett tecken på Guds kärlek i världen". De tar inte emot studiebesök, men personer som är verkligt intresserade av att gå med i orden kan få bo med systrarna i 2-3 veckor.

Festdagar: 22 augusti och 5 september

Missionaries of Charity, Tyskland
Missionarinnen der Nächstenliebe
Elisenstraße 15
D-451 39 ESSEN


Fisksätra
Ålgatan 4, bv

133 44 Saltsjöbaden

Tel: 08-717 86 34

E-post: mcsistersstockholm@gmail.com

Superior: 

Syster Anawim Maria MC

 

Syster Neville  MC

Syster M. Cilinia MC

Syster M. Belén 

 

MC Contemplative Sisters

Via di Dragoncello 68, 00126 Acilia,

Rome, ITALY
Tel: +39 06 5236 17 41

Växjö
Ulriksbergspromenaden 34 

352 46 Växjö

Tel: 073-561 47 50

Superior: 

Syster Karuna MC

 

Syster Andrea MC

Syster Marie-Dominique MC

Syster Alphonsa MC