Hoppa till innehåll

Karmelitnunnor OCD

Order of Discalced Carmelites

Den kvinnliga grenen av Karmelitorden tillkom på 1400-talet. Karmelitnunnorna i Sverige har sitt kloster i Glumslöv, Rydebäck. Där lever de sitt helt kontemplativa liv i klostrets avskildhet (klausur). Klostret bär namnet ”Den barmhärtiga Kärlekens Karmel och av Thérèse av Jesusbarnet”.

Dagordningen är formad så att allt skall hjälpa nunnan att öppna sig för källan i tystnad och ensamhet. Karmelitnunnan har inget yttre apostolat, hennes uppgift är att be för världen. Bönen sträcker sig över hela dagen och genomstrålar alla hennes sysselsättningar.

Karmelitnunnorna är eremiter som samtidigt lever i gemenskap. De utgör en liten familj. Antalet skall inte vara mer än 21 systrar. Två gånger om dagen möts kommuniteten för gemensam rekreation. Då varvas skratt med allvar. Enheten i kommuniteten, systrarnas ömsesidiga respekt och uppskattning skapar ett fridens och bönens klimat. Varje vecka hålls kapitel där systrarna lyssnar till något föredrag eller möts i en djupare dialog. 

Arbetet utförs helst i ensamhet och tystnad. Den stora trädgården förser systrarna med frukt och grönsaker, men kräver samtidigt skötsel året runt. Vidare är det löpande hushållsuppgifter, ikonmålning, data-arbete och klostrets bokförlag med översättning, redigering, utgivning och försäljning. Genom arbetet lever karmelitnunnan i solidaritet med sina arbetande medmänniskor i hela världen, efterlever sitt fattigdomslöfte, praktiserar lydnaden, deltar i Guds skaparverk och har i arbetet ett utmärkt skydd mot sysslolöshetens frestelser. Genom nunnans vigning helgas hela hennes person. Allt hon gör blir gudstjänst, och vägar till djupare gemenskap med honom.

Festdag: 16 juli

Här kan du läsa karmeliters egna berättelser om sin kallelse.

Kallad till karmelitnunna? Läs mer här.

 

Kontaktuppgifter

Glumslöv
Den Barmhärtiga Kärlekens Karmel
Fortunavägen 55, 257 30 Rydebäck
Tel: 042-22 11 42
Hemsida 
E-post: klostret@karmel.se

 

Priorinna

Syster Maria av Bebådelsen OCD

E-post: priorinnan@karmel.se

 

Första rådssyster, novismästarinna

Syster Teresa av Treenigheten OCD

 

Andra rådssyster

Syster Charlotte av Jesu och Marie Hjärtan OCD

 

Tredje rådssyster

Syster Lise av Jesus Guds Lamm OCD

 

 

Syster Karin av Sankt Josef OCD

Syster Martha av Guds Försyn OCD

Syster Johanna av Guds Barmhärtighet OCD

Syster Ingrid av Korset OCD

Syster Maria Veronica av Treenigheten OCD

Syster Rebecka av Eukaristin OCD

Syster Elisabeth av Jesus OCD

Syster Ieva av Guds Barmhärtighet OCD

Syster Maria Helena av Inkarnationen OCD

Syster Maria Magdalena av Inkarnationen OCD