Hoppa till innehåll

Marias Lamm

Ordensgemenskapen ’Marias lamm’ i Lannavaara – en ”consociationibus diocesanis”

Marias lamm vill genom bön, tystnad och ensamhet med Gud, grundad i en glädjefylld kärlek till Jesus, viga sina liv som offer till Gud för själars frälsning i de Skandinaviska länderna och där bära frukt för den katolska kyrkan.

Systrarna tar gärna emot gäster som vill erfara en tid i bön och tystnad, andas in den vackra och specifika naturen och ta del i gemenskapen och bönerna.

Ordensgemenskapen ’Marias lamm’ i Lannavaara – en ”consociationibus diocesanis” upprättades i enlighet med CIC can. 312§1 – can. 320 och konstituerades som juridisk person 1 maj 2015.

 

Tider för bön alla dagar:

05.00 -06.00 tyst tillbedjan

06.00 -06.20 laudes

08.00-08.20 rosenkransen

12.00-12.20 middagsbön

14.45-15.45 tyst tillbedjan

18.00-18.30 mässa

18.30- 18.50 vesper

21.00-21.25 nattbön

Söndag: Mässa kl. 15.00

 

Kontaktuppgifter:

Lannavaara

Sankt Josefs Kloster

Skolvägen 7, 980 13 Lannavaara 

Mobiltel: 076 104 04 91

Hemsida 

E-post: st.josefskloster@gmail.com

Bankgiro: 188-9864

 

Syster Amada

Syster Karla