Hoppa till innehåll

Serafimsystrarna CMBB

Kongregationen Den Smärtorika Gudsmoderns Döttrar - Serafimsystrarna - grundades 1881 i Zakroczym i Polen, av den salige Honoratus Kozminski, kapucin, och Moder Malgorzata Lucia Szewczyk.

Serafimsystrarnas spiritualitet har sin grund i vördnaden för Guds Moder Maria, den smärtorika Modern, genom vilkens hjärta ett svärd skulle gå. Genom sin totala överlåtelse var hon djupt delaktig i Guds frälsningsplan. Med henne som förebild i livets alla skiften söker systrarna tjäna Kristus.

Systrarna vill också gå i den helige Franciskus spår i fattigdom, ödmjukhet, enkelhet och glädje och som han, betrakta evangeliet som högsta norm.

Systrarna har än i dag som mål att med hjälp av Guds nåd föra ett liv i sina grundares anda: de vill på ett helgjutet sätt tjäna Kristus i de människor de möter; "Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig" Matt. 25:40.

Kongregationens arbetsområden omfattar omsorg om sjuka, fattiga, äldre människor, barn samt församlingsarbete i synnerhet trosundervisning.

Idag har kongregationen sina verksamhetsområden inte bara i Polen utan även i Frankrike, Italien, Sverige (fr.o.m. 1965), Vitryssland, Ukraina, USA (Texas), Afrika (Gabon).

Serafimsystern Janina Sancja Szymkowiak (1910 - 1942) levde devisen "Allt för Jesus genom Marias smärtofyllda hjärta" fullt ut och saligförklarades av påven Johannes Paulus II den 18 augusti 2002.

Festdag 15 september

 

Kontaktuppgifter:


Dom generalny Sióstr Serafitek
ul. Łowiecka 3, Kraków 30-106, POLEN
Tel: 0048 012 424 92 00
E-post: serafgen@pro.onet.pl
Hemsida

Stockholm
Folkungagatan 46 A, 118 26 Stockholm

Syster Anna

Syster Felicja

Syster Edyta


Bagarmossen
Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne
Fogdevägen 21, 128 41 Bagarmossen

Kapellet: Konung Oscar I:s Minne


Syster Krysta 
Syster Margareta
Syster Małgorzata
Syster Ksawera

Syster Augusta

Syster Hiacynta

 

Eskilstuna
Djurgårdsvägen 32, 633 50 Eskilstuna
78


Syster Petronia

Syster Wincentyna

Syster Weronika