Hoppa till innehåll

Det gudsvigda livets år

De gudsvigda är ordenssystrar och ordensbröder i katolska kyrkan men även andliga rörelser, sekularinstitut och gemenskaper som Focolare, Malteserorden, Birgittinoblaterna m fl.

Det gudsvigda livets år invigdes den 30 november 2014 och avslutades i februari 2016. Det gudsvigda livets år koncentrerade sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet.

Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu, femtio år efter det Andra Vatikankonciliet, är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna - enligt påven Franciskus uppmaning - modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

I Stockholms stift firades inledningen till det gudsvigda livets år den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet träffades och bytte erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet, firade mässan.

Även under årets stiftsvallfärd till Vadstena bad man för de gudsvigda och också om kallelser till ordenslivet och andra former av gudsvigt liv.

 

Katekes för det gudsvigda livet

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och publicerades lagom till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm. Boken förklarar vad det är att viga sitt liv enbart till att tjäna Gud. På sina 100 sidor använder sig boken av katekesens traditionella sätt att ställa en fråga och svara på den. Katesen för det gudsvigda livet sammanfattar inte bara den katolska kyrkans lära om det gudsvigda livet, utan den svarar även på den nyfikna läsarens undran över detta för samtiden radikala och ovanliga livsval.

Boken berättar och ger tankar både till den som vill veta mer om vad det innebär att vara en nunna, en präst, en munk eller broder, och till den troende, som vill fördjupa sitt kristna liv.