Hoppa till innehåll

Evangelisk

Evangeliskt kallar vi sådant som hör samman med evangeliet och överensstämmer med det. Evangeliska råd kallas den del av Jesu etiska undervisning som inte består i bud (till exempel kärleksbudet) utan i anvisningar för det kristna livets fullkomning. Till dem hör de ord av Jesus som är grunden för celibatet och det monastiska livet.

Evangelisk betyder på många håll detsamma som protestantisk och särskilt luthersk, något man måste vara medveten om.

(Källa: Beskow, P: Katolskt ABC, Veritas Förlag 2008)

Evangelium

Ordet evangelium kommer av det grekiska evangélion, som betyder ett gott eller glatt budskap. Jesus använder det själv som namnet på sin egen förkunnelse: "Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet" (Mark 1:15) Jesus själv och budskapet om honom hör nära samman med varandra: "Den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det" (Mark 8:35). Paulus talar ofta om evangeliet och menar då budskapet om Jesus och hans förkunnelse. Så används ordet också i det katolska språket: evangeliet är Guds direkta tilltal till oss genom Jesus Kristus. En liten språklig skillnad är att man bland protestanter gärna säger evangelium där vi på katolskt håll föredrar att tala om evangeliet.

De fyra skrifter i Nya testamentet som särskilt berättar om Jesus och hans förkunnelse har då också fått namnet evangelier. Egentligen heter det Evangeliet enligt Matteus etc., det vill säga det glada budskapet om Jesus, så som det återberättas av Matteus, men evangelium har blivit ett namn på själva skrifterna och till och med på andra skrifter av liknande slag som inte är erkända av kyrkan (t ex Thomasevangeliet).

(Källa: Beskow, P: Katolskt ABC, Veritas Förlag 2008)