Hoppa till innehåll

Barmhärtighetens missionärer

Moder Teresasystrarna kallas även Barmhärtigetens missionärer. De är mest kända för sitt arbete bland de allra fattigaste. De bär vita saris med blå inslag. På engelska heter de Missionaries of Charity.

Bibeln

Katolska kyrkan betraktar Bibeln som en del av kyrkans tradition och den måste alltid tolkas i samklang med traditionen och läroämbetet som är både skriftliga och muntliga. Katolska kyrkan har hela tiden menat att bibeln måste tolkas i relation till kyrkans samlade erfarenhet av vem Gud är och vad han vill med sin skapelse.

En kortfilm om bibeln

Bikt

Bikten är ett sakrament. Inför en präst talar man om vad man gjort fel och lider av i sitt samvete. Prästen ger, i kraft av sitt ämbete, förlåtelse och ger den biktande en bot att göra som tecken på att man verkligen ångrar sig och nu vill ställa saker till rätta. Bikt är inte samma sak som själavård. Bikt kan gå fort, ett själavårdande samtal tar längre tid och kan ibland, men långt ifrån alltid, avslutas med bikt.

Bud

De tio budorden:

  1.  Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
  2.  Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
  3.  Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
  4.  Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
  5.  Du skall inte dräpa.
  6.  Du skall inte begå äktenskapsbrott.
  7.  Du skall inte stjäla.
  8.  Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
  9.  Du skall inte ha begär till din nästas hus.
  10.  Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna, eller något annat som tillhör honom.

Återgivningen av Tio Guds bud använder ordalydelsen från Andra Moseboken, kapitel 20 i Bibel 2000.

En kortfilm om tio Guds bud