Hoppa till innehåll

Helgon

Helgon är människor som under sitt liv har visat helighet, det vill säga en större kärlek till Gud och till medmänniskorna än vi väntar oss av de flesta. Många av dem är martyrer, som med sitt liv har fått plikta för sin tro. Kyrkan tror att de nu är hos Gud och ber för människorna på jorden. De troende vördar dem därför och ber om deras förbön, men de tillber dem inte, för tillbedjan är något som bara tillkommer Gud själv.

Läs mer om helgon och helgonförklaringsprocessen här.

 

Kortfilm om den Helige Ande

Hostia

Hostian är Kristi kropp; brödet som vi tar emot i kommunionen. Vi säger inte "oblat" som andra samfund i Sverige.