Hoppa till innehåll

Benediktiner OSB

"Är du en som älskar livet?" Med den frågan kallar den helige Benedictus, västerlandets munkfader, till klosterliv. Trots sin annorlunda livsstil är klostret en skola i konsten att leva. Inte minst i tider när människovärdet förvrängs och hotas har klostren varit tecken på människans sanna värdighet. Att söka Gud för hans egen skull är alla människors kallelse. Munken får privilegiet att låta detta sökande prägla hela livet.

Ett benediktinkloster ger den yttre ramen för det inre sökandet. Klostrets enkla och harmoniska arkitektur är en påminnelse om och en spegel för den inre kallelsen.

Ett kloster lever ett i yttre mening avskilt liv. Ändå är det öppet för besökare och gäster. Erfarenheten genom tiderna vittnar om kloster som en angelägenhet för hela kyrkan och för alla människor.

Festdag: 11 juli

 

Benediktinerabtei St. Mauritius

Mauritiushof 1

94557 Niederalteich, Tyskland

 

Stockholm

arkimandrit Matthias Grahm OSB

Linnégatan 79

114 60 Stockholm

Mobiltel: 073-330 68 25

E-post: matthias.grahm42@gmail.com

 

Abdij Sint Benedictusberg

Mamelis 39

NL-6295 NA Lemiers, Nederländerna

 

Samfundet Den Helige Benedikts Kommunitet O.S.B.

Ystad

Den Helige Benedictus kloster

Mariavall

273 95 Skåne Tranås

E-post: benedictuskloster@katolskakyrkan.se

Bankgiro 5007-7692

 

Prior f. Ingmar Svanteson OSB

Tel: 0417-232 09

Mobiltel: 070-938 10 92

 

br. Jonathan Bergqvist OSB

Mobiltel: 076-146 47 21

e-post: br.jonathan.benediktin@gmail.com